Inflacja 2018 – prognozy i realizacja. Dane GUS.

Jaka czeka nas inflacja w 2018 roku?

Jakie znamy prognozy inflacji na najbliższy rok, a jaka będzie rzeczywistość  w roku 2018?

Inflacja w grudniu 2017 roku wyniosła 2,1 proc. w ujęciu rocznym.

Przez cały 2017 rok utrzymywała się dość wysoka inflacja – ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosły w ujęciu rok do roku o około 2-2,5 proc. Czego możemy się spodziewać w roku 2018? 

Główny Urząd Statystyczny cyklicznie podaje dane, m.in. o wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Po opublikowaniu informacji media przekazują nam wiadomości o wzroście cen – wskaźniku lub stopie inflacji. GUS sprawdza systematycznie ceny koszyka towarów i usług. Wskaźniki inflacji odzwierciedlają zatem ceny grupy towarów i usług z koszyka naszych przeciętnych wydatków.

Jakie są zatem

prognozy inflacji na rok 2018?

Z komunikatu po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 5 grudnia 2017 r. możemy się dowiedzieć, że w czasie posiedzenia wskazywano, że roczna dynamika cen konsumpcyjnych wzrosła w listopadzie do 2,5 proc. Głównym czynnikiem podwyższającym inflację jest aktualnie wysoka dynamika cen żywności oraz energii. Podkreślano, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii pozostaje niska. Większość członków Rady oceniała, że w najbliższym czasie inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego, tj. 2,5 proc. +- 1,0 proc.

W projekcji inflacji z listopada 2017 Narodowy Bank Polski szacuje inflację CPI na 2018 rok na poziomie 2,3 proc. rocznie. (na marginesie – rok temu szacunek na rok 2017 opiewał na 1,3 proc. w skali rocznej …)

Według analityków w połowie 2018 roku inflacja może przekroczyć środek celu inflacyjnego. W połowie roku wzrost cen w ujęciu rocznym może wynieść nawet 3,0 proc. Wówczas pod koniec roku 2018 możliwe będą podwyżki stóp procentowych NBP (obecnie na rekordowo niskim poziomie). Pociągnie to za sobą wzrost oprocentowania kredytów i oczywiście wysokości rat spłacanych przez kredytobiorców.

W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok czytamy m.in. “na potrzeby prezentowanego scenariusza makroekonomicznego założono, że po okresie deflacji w latach 2015-16, od 2017 r. średnioroczne zmiany CPI będą stopniowo podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP. W warunkach stabilizacji sytuacji
na rynkach surowcowych oraz przy założeniu braku szoków podażowych na rynku żywności,
średnioroczny wskaźnik CPI (…) w 2018 r. powinien przyspieszyć do 2,3%.”

Wskaźniki inflacji w 2018 roku

Jaka będzie rzeczywiście inflacja? Po podaniu informacji przez Główny Urząd Statystyczny, zamieszczona poniżej tabela będzie uzupełniana (w miarę możliwości autora – systematycznie).

Wzrost cen w listopadzie 2017 roku wyniósł 2,5 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,5 proc.

Wskaźniki inflacji w 2018 roku

miesiące 2017 wzrost cen w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrost cen w stosunku do tego samego miesiąca 2016 roku
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

W roku 2018 możemy się nadal spodziewać rosnących cen. Inflacja będzie prawdopodobnie umiarkowana, ale wzrost cen niektórych artykułów może nas jeszcze zaskoczyć. Inflacja na poziomie 2 proc. jest do zniesienia, ale po długim okresie niskiej inflacji (a nawet deflacji) odzwyczailiśmy się od dużych podwyżek. Pod koniec roku powinniśmy się już liczyć z możliwymi podwyżkami oprocentowania  kredytów gotówkowych czy  hipotecznych (co może być bardziej dotkliwe z uwagi na wysokie kwoty kredytów i rat kredytowych). Lokaty bankowe nadal będą dość kiepsko oprocentowane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *