Inflacja 2018 – prognozy i realizacja. Dane GUS.

Jaka czeka nas inflacja w 2018 roku?

Jakie znamy prognozy inflacji na najbliższy rok, a jaka będzie rzeczywistość  w roku 2018?

Inflacja w marcu 2018 roku wyniosła 1,3 proc. w ujęciu rocznym.

Przez cały 2017 rok utrzymywała się dość wysoka inflacja – ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosły w ujęciu rok do roku o około 2-2,5 proc. Czego możemy się spodziewać w roku 2018? 

Główny Urząd Statystyczny cyklicznie podaje dane, m.in. o wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Po opublikowaniu informacji media przekazują nam wiadomości o wzroście cen – wskaźniku lub stopie inflacji. GUS sprawdza systematycznie ceny koszyka towarów i usług. Wskaźniki inflacji odzwierciedlają zatem ceny grupy towarów i usług z koszyka naszych przeciętnych wydatków.

Jakie są zatem

prognozy inflacji na rok 2018?

Z komunikatu po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 5 grudnia 2017 r. możemy się dowiedzieć, że w czasie posiedzenia wskazywano, że roczna dynamika cen konsumpcyjnych wzrosła w listopadzie do 2,5 proc. Głównym czynnikiem podwyższającym inflację jest aktualnie wysoka dynamika cen żywności oraz energii. Podkreślano, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii pozostaje niska. Większość członków Rady oceniała, że w najbliższym czasie inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego, tj. 2,5 proc. +- 1,0 proc.

W projekcji inflacji z listopada 2017 Narodowy Bank Polski szacuje inflację CPI na 2018 rok na poziomie 2,3 proc. rocznie. (na marginesie – rok temu szacunek na rok 2017 opiewał na 1,3 proc. w skali rocznej …)

Według analityków w połowie 2018 roku inflacja może przekroczyć środek celu inflacyjnego. W połowie roku wzrost cen w ujęciu rocznym może wynieść nawet 3,0 proc. Wówczas pod koniec roku 2018 możliwe będą podwyżki stóp procentowych NBP (obecnie na rekordowo niskim poziomie). Pociągnie to za sobą wzrost oprocentowania kredytów i oczywiście wysokości rat spłacanych przez kredytobiorców.

W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok czytamy m.in. “na potrzeby prezentowanego scenariusza makroekonomicznego założono, że po okresie deflacji w latach 2015-16, od 2017 r. średnioroczne zmiany CPI będą stopniowo podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP. W warunkach stabilizacji sytuacji
na rynkach surowcowych oraz przy założeniu braku szoków podażowych na rynku żywności,
średnioroczny wskaźnik CPI (…) w 2018 r. powinien przyspieszyć do 2,3%.”

Wskaźniki inflacji 2018

Jaka będzie rzeczywiście inflacja? Po podaniu informacji przez Główny Urząd Statystyczny, zamieszczona poniżej tabela będzie uzupełniana (w miarę możliwości autora – systematycznie).

Wzrost cen w marcu 2018 roku wyniósł 1,3 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,1 proc.

Wskaźniki inflacji w 2018 roku

miesiące wzrost cen w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrost cen w stosunku do tego samego miesiąca 2017 roku
styczeń 2018  0,3 proc.  1,9 proc.
luty 2018  – 0,2 proc. 1,4 proc.
marzec 2018 – 0,1 proc. 1,3 proc.
kwiecień 2018
maj 2018
czerwiec 2018
lipiec 2018
sierpień 2018
wrzesień 2018
październik 2018
listopad 2018
grudzień 2018

W roku 2018 możemy się nadal spodziewać rosnących cen. Inflacja będzie prawdopodobnie umiarkowana, ale wzrost cen niektórych artykułów może nas jeszcze zaskoczyć. Inflacja na poziomie 2 proc. jest do zniesienia, ale po długim okresie niskiej inflacji (a nawet deflacji) odzwyczailiśmy się od dużych podwyżek. Pod koniec roku powinniśmy się już liczyć z możliwymi podwyżkami oprocentowania  kredytów gotówkowych czy  hipotecznych (co w przypadku kredytów mieszkaniowych może być bardziej dotkliwe z uwagi na wysokie kwoty kredytów i rat kredytowych). Lokaty bankowe nadal będą dość kiepsko oprocentowane.


Inflacja styczeń 2018

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca (grudnia 2017 r.) w styczniu 2018 roku najbardziej podrożały żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, średnio o 1,1 proc. W relacji do stycznia poprzedniego roku wzrost ten wyniósł 4,1 proc. Zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym staniały transport oraz odzież i obuwie. W przypadku odzieży i obuwia wskaźnik inflacji – w ujęciu rok do roku – wyniósł 95,7 proc., co oznacza, że w tej grupie ceny spadły o 4,3 proc. Inflacja roczna wyniosła 1,9 proc., zatem nieco odpuściła …

Inflacja luty 2018

Inflacja nieco wyhamowała. W ujęciu rocznym inflacja w lutym 2018 wyniosła 1,4 proc. Najbardziej w ujęciu rocznym podrożały żywność i napoje bezalkoholowe – o 3,4 proc. Największy spadek cen odnotowano w grupie “odzież i obuwie”. Spadek cen wyniósł tu, w stosunku do poziomu cen z lutego 2017 r., 4,2 proc.. Tańszy był też transport – ceny zmalały przez rok o 2,0 proc. W przypadku pozostałych grup towarów i usług wskaźnik inflacji przekroczył 100,00 proc. (czyli wszystko podrożało).

Inflacja marzec 2018

Wzrost cen w marcu nieco zaskoczył analityków. Inflacja miała przyspieszać, a tymczasem nadal spada. W ujęciu rocznym inflacja w marcu 2018 wyniosła 1,3 proc. Najbardziej w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy ponownie wzrosły ceny w grupie “żywność i napoje bezalkoholowe” – o 3,7 proc. Wyraźnie więcej kosztowało nas korzystanie z restauracji i hoteli, wzrost cen wyniósł tu 2,9 proc. Edukacja podrożała o 2,2 proc., użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii podrożały o 2,0 proc. Najbardziej staniały w ciągu roku odzież i obuwie (o 3,7 proc.) oraz transport (o 1,9 proc.).

2 Replies to “Inflacja 2018 – prognozy i realizacja. Dane GUS.”

 1. Podobna zmieniono zawartość “koszyka “w/g którego liczono inflację w lutym. Czy to nie jest przypadkiem próbą administracyjnego sposobu zmniejszenia inflacji? Proszę o wyjaśnienia.

  1. GUS co rok zmienia zawartość koszyka na podstawie, którego obliczana jest inflacja. Robi to ponieważ zmienia się struktura naszych wydatków. W oparciu o badania wydatków gospodarstw domowych ustalana jest właśnie zawartość koszyka. Moim zdaniem nie jest to próba administracyjnego wpływania na wskaźniki. Co ciekawe, w tym roku, zmiana zawartości koszyka nie zmieniła wskaźnika inflacji ogółem.

   Info ze strony GUS:
   “Coroczna zmiana systemu wag
   Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. System wag oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych. W świetle tych badań w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w 2017 r. nastąpiły różnice w poszczególnych grupach mających znaczenie w strukturze konsumpcji. …”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *