Kredyty gotówkowe, lokaty bankowe, konta bankowe, kredyty hipoteczne

Konto bankowe, konto oszczędnościoweJak wybrać najlepsze konto bankowe, najtańszy kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny? Jak znaleźć dobrą kartę kredytową i lokatę bankową? Czy są darmowe konta bankowe? A czy nasz bank oferuje bezpłatne przelewy? Czy można w nim założyć konto oszczędnościowe? W jakim banku otworzyć konto? Czym różnią się konta bankowe? Sprawdź na jakim produkcie można zarobić zakładając np. konto osobiste czy kartę kredytowąPromocje bankowe. Continue reading “Kredyty gotówkowe, lokaty bankowe, konta bankowe, kredyty hipoteczne”

inflacja definicja

Inflacja co to jest?

Inflacja co to jest?

Od kiedy ceny zaczęły rosnąć w szybkim tempie coraz więcej ludzi interesuje się zjawiskiem inflacji. Co to w ogóle jest inflacja, gdzie sprawdzić jak szybko rosną ceny?

Inflacja oznacza wzrost ogólnego poziomu cen dóbr i usług w gospodarce. Innymi słowy, inflacja to nic innego jak spadek siły nabywczej naszych pieniędzy. W efekcie to, co mogliśmy kupić za 100 zł kiedyś, kosztuje teraz więcej. W efekcie, z biegiem czasu, stać nas na coraz mniej.

Przyczyny inflacji

są rozmaite i dość skomplikowane, ale najczęściej wynikają z nadmiernego wzrostu podaży pieniądza w relacji do ilości dóbr i usług na rynku. Za dużo pieniędzy w gospodarce może się pojawić gdy nadmiernie rosną pensje, wydatki socjalne, banki centralne drukują zbyt dużo pieniędzy lub obniżają stopy procentowe. Ponadto, na inflację mogą wpływać czynniki zewnętrzne, takie jak wzrost cen surowców czy kosztów produkcji.

Inflacja ma sporo negatywnych skutków dla gospodarki. Przede wszystkim, obniża siłę nabywczą naszych pieniędzy, co oznacza, że musimy wydawać więcej pieniędzy na te same produkty czy usługi. To z kolei prowadzi do wzrostu kosztów życia i w rezultacie obniżenia jego poziomu. Dzieje się tak ponieważ pensje czy emerytury wielu osób nie nadążają za wzrostem cen. Ponadto, inflacja może wpłynąć na wzrost stóp procentowych, co z kolei zwiększa koszt pożyczek i kredytów. W czasie rosnącej inflacji nasz bank centralny seryjnie podnosił stopy procentowe NBP. Ma to na celu właśnie zahamowanie wzrostu cen.

Dla rządu inflacja może być także problematyczna, ponieważ zmniejsza wartość jego dochodów i osłabia zaufanie do gospodarki. Jednak z drugiej strony rosnące ceny powodują nominalne zwiększanie dochodów budżetowych, co ułatwia wydawanie pieniędzy, np. na wydatki socjalne. Może to być kuszące dla rządu i dodatkowo nakręcać inflację.

Gdzie sprawdzić poziom inflacji?

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że nie wszystkie ceny rosną w równym tempie, a niektóre mogą nawet spadać, nawet jeśli w ogólnym bilansie mówimy o inflacji. To może wpływać na nasze subiektywne odczuwanie wzrostu cen. Jeśli większość naszych wydatków to żywność i utrzymanie mieszkania, a te produkty drożeją szybciej niż inne, to nasza inflacja domowego budżetu będzie wyższa niż ogólny wskaźnik.

Gdzie sprawdzić jakie są wskaźniki inflacji i jak rosną ceny poszczególnych produktów i usług? Najczęściej używanym miernikiem jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Wskazuje on wzrost cen dla koszyka dóbr i usług, które konsumenci nabywają w danym kraju. W Polsce takie dane cyklicznie publikuje Główny Urząd Statystyczny. GUS na swoich stronach podaje szczegółowe informacje o inflacji w skali miesiąca czy roku.

Inflacja styczeń 2023

Inflacja styczeń 2023 – 17,2 proc.

Inflacja styczeń 2023 – 15 lutego 2023 GUS podał wstępne dane o inflacji. Jaki był wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych? Co podrożało najbardziej  w styczniu 2023 roku według informacji Głównego Urzędu Statystycznego o inflacji?

Jaka rosły ceny w styczniu 2023?

W styczniu 2023 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w relacji do poprzedniego miesiąca o 2,4 proc. Natomiast w ujęciu rocznym (w odniesieniu do poziomu cen ze stycznia 2022 r.) inflacja wyniosła 17,2 proc. Ceny rosły zatem nadal dość szybko, pustosząc nasze portfele. Koszty życia rosną z miesiąca na miesiąc, a podwyżki wynagrodzeń nie nadążają za wzrostem kosztów utrzymania.

Inflacja styczeń 2023 – szczegóły

W styczniu 2023 roku najbardziej podrożały w ujęciu rocznym:

  • nośniki energii – o 34,0 proc.
  • żywność i napoje bezalkoholowe – o 20,7
  • paliwa do prywatnych środków transportu – o 18,7 proc.

Co będzie dalej? Prognozy analityków przewidują, że wskaźniki inflacji utrzymają się na podobnym poziomie do końca I kwartału 2023 roku. Potem powinniśmy obserwować spadek rocznej stopy inflacji. Nie znaczy to, że ceny spadną, ale jest szansa, że będą rosnąć wolniej. Również Prezes Narodowego Banku Polskiego – Adam Glapiński przewiduje, że zaczniemy wkrótce schodzić z “płaskowyżu” inflacyjnego, a na koniec 2023 roku inflacja roczna spadnie do poziomu jednocyfrowego.

Źródło danych GUS

Sprawdź promocje bankowe

Dywidenda PKO BP 2022

Czy PKO BP SA wypłaci w 2022 roku dywidendę? Jaka może być dywidenda z PKO BP w roku 2022?

 

Dywidenda PKO BP 2022

Dywidenda PKO BP 2022. Po kilku latach przerwy, PKO BP prawdopodobnie wypłaci w 2022 roku dywidendę ze swoich zysków za rok 2021.

Bank PKO BP otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenie indywidualne, dotyczące dywidendy. KNF zalecił “ograniczenie ryzyka występującego w działalności”. Ma się to odbyć m.in. poprzez niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 r. w wysokości większej niż 50 proc.

W raporcie PKO BP z 24.02.2022 czytamy m.in.:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 23 lutego 2022 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w którym KNF zaleca Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez:

niewypłacanie dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości większej niż 50%;
niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych … .
Jednocześnie KNF potwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2021 rok.

Zarząd Banku postanowił, iż (…) będzie realizował zalecenie KNF i przedłoży Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację podziału zysku netto osiągniętego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 4 596 336 372 zł,  uwzględniając przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 2 287 500 000 zł (49,77% zysku netto). Pozostałą część zysku (…) Zarząd Banku proponuje pozostawić niepodzieloną.

Dywidenda PKO BP 2022. Jaka zatem będzie wypłata na jedną akcję?

Zarząd PKO BP zadeklarował wypłatę z zysku za 2021 rok w kwocie 2,29 mld zł dywidendy (49,77 proc. zysku). Oznacza to wypłatę około 1,83 zł na akcję.

Teraz trzeba poczekać na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP SA. Na Walnym podjęta zostanie uchwała w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję. Wówczas dowiemy się również jaki będzie dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy.

Sprawdź na jakim produkcie można zarobić zakładając np. konto osobiste czy kartę kredytowąPromocje bankowe

Zobacz również: inflacja w Polsce 2022

Średnia krajowa w lutym 2022

Jaka jest średnia krajowa w lutym 2022?

Średnia krajowa w lutym 2022 – jakie jest przeciętne wynagrodzenie w lutym 2022 roku? To pytanie pojawia się u wielu osób. Inflacja jest wysoka i to powoduje, że nasze pensje są coraz mniej warte. Za te same pieniądze, z miesiąca na miesiąc, możemy kupić coraz mniej produktów i usług. Większość z nas utrzymuje się z pracy na etacie. W efekcie często porównujemy swoje wynagrodzenie ze średnią krajową. Oceniamy czy zarabiamy przyzwoicie, czy jednak za mało. A gdy szef nie chce podwyższyć pensji? Może warto rozejrzeć się za lepszą fuchą …

średnia krajowa luty 2022

Poziom wynagrodzeń możemy sprawdzić na stronach Głównego Urzędu Statystycznego. GUS cyklicznie publikuje, m.in. informację o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Pamiętajmy jednak, że średnia krajowa to tylko statystyka, a znaczna większość z nas w dalszym ciągu zarabia mniej niż średnio. Zatem jaka jest średnia krajowa?

Przeciętne wynagrodzenie luty 2022

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2022 r. wyniosło

6.220,02 zł.

Są to wynagrodzenia brutto, na rękę otrzymujemy zdecydowanie mniejsze pieniądze (po potrąceniach, średnia krajowa netto będzie znacznie niższa).

Sprawdź na jakim produkcie można zarobić zakładając np. konto osobiste czy kartę kredytowąPromocje bankowe

źródło: GUS

inflacja 2022

Inflacja 2022 i prognozy inflacji 2022

Inflacja 2022 i prognozy inflacji 2022. Dane GUS.

Inflacja 2022 w Polsce będzie prawdopodobnie kilkunastoprocentowa. Nadal szybko rosną ceny paliw, mocno drożeje żywność. W celu przeciwdziałania wzrostowi cen, uruchamiane są tarcze antyinflacyjne, a NBP seryjnie podnosi stopy procentowe. Jednak efekty tych działań wydają się być dalece niewystarczające.

Na stan gospodarki i ceny, niewątpliwie będzie mieć wpływ wojna w Ukrainie. Z powodu bardzo niestabilnej sytuacji, w tym roku, nie publikuję szczegółowych prognoz dotyczących inflacji. Tym bardziej, że prognozy dotyczące inflacji na rok 2021, przygotowane przez ekonomistów, specjalistów, analityków, NBP, rząd, itp., niestety się nie sprawdziły.

Inflacja w grudniu 2022 roku wyniosła 16,6 proc. w ujęciu rocznym

Prognozy inflacji 2022

Jakiej inflacji możemy zatem oczekiwać w roku 2022? Jakie są prognozy inflacji 2022, a jaki będzie rzeczywiście wzrost cen w 2022 roku?

Główny Urząd Statystyczny regularnie publikuje informacje o wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli potocznie – o inflacji). Czytając o cenach spotykamy także sformułowania: stopa inflacji albo wskaźnik inflacji. GUS wyliczając wskaźnik inflacji uwzględnia ceny koszyka towarów i usług. Skład koszyka jest corocznie modyfikowany i zależy od struktury naszych przeciętnych wydatków. Zatem należy brać pod uwagę, że wskaźnik inflacji odnosi się do cen grupy towarów i usług z takiego przeciętnego koszyka. A nasz koszyk zakupowy zapewne różni się od przeciętnego …

Inflacja 2022 prognozy

Jak już napisałem wcześniej, szczegółowych i dokładnych prognoz nie będzie. Musimy się niestety liczyć z dalszym, sporym wzrostem cen. Według wstępnych danych GUS, roczny wzrost cen, już w marcu 2022, zbliżył się do 11 procent. I takich poziomów inflacji (kilkunastoprocentowych) możemy oczekiwać również w kolejnych miesiącach.

Inflacja 2022 – miesiąc po miesiącu

Jaka będzie rzeczywiście inflacja 2022? Po opublikowaniu danych przez GUS, poniższa tabela będzie, w miarę możliwości autora, uzupełniana.

Wzrost cen w grudniu 2022 r. wyniósł 16,6 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Z kolei w relacji do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,1 proc.

 

Inflacja 2022 – miesiąc po miesiącu

miesiące

wzrost cen w stosunku do poprzedniego miesiąca

wzrost cen w stosunku do tego samego miesiąca 2021 roku

styczeń 2022 + 1,9 proc. + 9,2 proc.
luty 2022 – 0,3 proc. + 8,5 proc.
marzec 2022 + 3,3 proc. + 11,0 proc.
kwiecień 2022 + 2,0 proc. + 12,4 proc.
maj 2022 + 1,7 proc. + 13,9 proc.
czerwiec 2022 + 1,5 proc. + 15,5 proc.
lipiec 2022 + 0,5 proc. + 15,6 proc.
sierpień 2022 + 0,8 proc. + 16,1 proc.
wrzesień 2022 + 1,6 proc. + 17,2 proc.
październik 2022 + 1,8 proc. + 17,9 proc.
listopad 2022 + 0,7 proc. + 17,5 proc.
grudzień 2022 + 0,1 proc. + 16,6 proc.

*dane wstępne

W wyniku rosnącej inflacji stopy procentowe NBP w 2022 roku były seryjnie podnoszone. I w ślad za tym podrożały kredyty, a ich spłata kosztuje nas zdecydowanie więcej niż rok wcześniej.

Sprawdź na jakim produkcie można zarobić zakładając np. konto osobiste czy kartę kredytowąPromocje bankowe

źródło danych o inflacji 2022: GUS

inflacja 2021

Inflacja 2021 – prognozy i realizacja. Dane GUS.

Inflacja 2021 i prognozy inflacji 2021

Inflacja 2021 w Polsce, powinna być nieco niższa niż w roku 2020. Już wiadomo, że ponownie wzrosną ceny energii elektrycznej, a w ślad za nimi pójdą w górę inne ceny. Z kolei podatek cukrowy spowoduje radykalny wzrost cen napojów. Ponadto więcej zapłacimy za wywóz śmieci, posiadanie psa, telewizję. Prognozy ekonomistów pytanych przez money.pl wskazują, że inflacja w 2021 roku może wynieść 2,5 – 2,6 proc. w ujęciu rocznym.

  Inflacja w grudniu 2021 roku wyniosła 8,6 proc. w ujęciu rocznym

Prognozy inflacji 2021

Jakiej inflacji możemy się zatem spodziewać w roku 2021? Jakie znamy prognozy inflacji 2021, a jaki będzie faktycznie wzrost cen w 2021 roku?

GUS cyklicznie podaje dane o wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli potocznie – o inflacji). Słysząc o cenach spotykamy również sformułowania: stopa inflacji albo wskaźnik inflacji. Główny Urząd Statystyczny wyliczając wskaźnik inflacji bierze pod uwagę ceny koszyka towarów i usług. Skład tego koszyka jest zmieniany co rok i zależy od struktury przeciętnych wydatków. Zatem trzeba brać pod uwagę, że wskaźnik inflacji dotyczy cen grupy towarów i usług z przeciętnego koszyka. Przecież nasz koszyk zakupowy zapewne różni się od przeciętnego.

Inflacja 2021 prognozy

Analitycy i ekonomiści oczekują w 2021 roku spowolnienia tempa wzrostu cen.

Warto zajrzeć do Projekcji inflacji i PKB, przygotowywanej regularnie przez NBP. W listopadzie 2020 bank centralny prognozował, że roczna inflacja CPI wyniesie w 2021 roku 2,6 proc.

Natomiast w “Informacji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 2 grudnia 2020 r.” czytamy między innymi, że:

“Polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem inflacyjnym”

Z kolei w Uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok 2021 założono, że:

“Scenariusz zakłada średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3% w 2020 r. i 1,8% w 2021 r.

Inflacja 2021 – miesiąc po miesiącu

Jaka będzie faktycznie inflacja 2021? Po podaniu danych przez GUS, poniższa tabela będzie, w miarę możliwości autora, uzupełniana.

Wzrost cen w grudniu 2021 roku wyniósł 8,6 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast w relacji do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,9 proc.

Inflacja 2021 – miesiąc po miesiącu

miesiące

wzrost cen w stosunku do poprzedniego miesiąca

wzrost cen w stosunku do tego samego miesiąca 2020 roku

styczeń 2021 + 1,3 proc. + 2,7 proc.
luty 2021 + 0,5 proc. + 2,4 proc.
marzec 2021 + 1,0 proc. + 3,2 proc.
kwiecień 2021 + 0,8 proc. + 4,3 proc.
maj 2021 + 0,3 proc. + 4,7 proc.
czerwiec 2021 + 0,1 proc. + 4,4 proc.
lipiec 2021 + 0,4 proc. + 5,0 proc.
sierpień 2021 + 0,3 proc. + 5,5 proc.
wrzesień 2021 + 0,7 proc. + 5,9 proc.
październik 2021 + 1,1 proc. + 6,8 proc.
listopad 2021 + 1,0 proc. + 7,8 proc.
grudzień 2021  + 0,9 proc. + 8,6 proc.

 

 

 

Pomimo wysokiej inflacji stopy procentowe NBP pozostają na rekordowo niskim poziomie. I nie jest wykluczone, że w 2021 roku jeszcze zostaną obniżone. Lokaty bankowe nie rekompensują wzrostu cen, ale kredyty będą nadal dość tanie.

źródło danych o inflacji 2021: GUS

zobacz: inflacja 2022

inflacja 2020

Inflacja 2020 – prognozy i realizacja. Dane GUS.

Inflacja 2020 i prognozy inflacji 2020

Inflacja 2020 w Polsce, prawdopodobnie już na początku roku, znów pójdzie w górę. Mamy już pewność, że wzrosną ceny energii elektrycznej, a w ślad za tym pójdą w górę inne ceny. Rosły będą również inne koszty utrzymania. Zdaniem części ekonomistów inflacja może sięgnąć nawet 4 proc. w ujęciu rocznym.

Inflacja w grudniu 2020 roku wyniosła 2,4 proc. w ujęciu rocznym

Prognozy inflacji 2020

Jakiej inflacji możemy oczekiwać w roku 2020? Jakie znamy prognozy inflacji 2020, a jaki będzie faktycznie wzrost cen w 2020 roku? Continue reading “Inflacja 2020 – prognozy i realizacja. Dane GUS.”

Promocje kart kredytowych citi – prezenty z banku

Promocje kart kredytowych – Citi Handlowy rozdaje prezenty

Citi Handlowy regularnie promuje karty kredytowe. Po spełnieniu określonych warunków możemy dostać smartfona, kupony na zakupy albo inne prezenty od banku. Promocje kart kredytowych są ograniczone czasowo i zmieniają się również ich warunki. Warto przyjrzeć się darmowej karcie kredytowej Citi Simplicity.

Karty Citi Simplicity były dość długo wydawane za darmo i to na zawsze. Tę zasadę zmieniono i karta będzie bezpłatna pod warunkiem jej używania. W pierwszym roku jej posiadania do zniesienia opłaty wystarczy dokonać transakcji o wartości min. 300 zł miesięcznie. W kolejnych miesiącach do zniesienia opłaty za kartę minimalna wartość transakcji wynosi 1000 zł. Jeśli nie dokonasz płatności na wskazaną kwotę, opłata za obsługę karty wyniesie 12 zł miesięcznie. Jeśli dodatkowo będziemy spłacać co miesiąc całe zadłużenie, karta nie będzie nas naprawdę nic kosztować.

promocje kart kredytowych
karta kredytowa citi

Karta Citi Simplicity to:

  • Brak opłaty za użytkowanie karty pod warunkiem jej używania
  • Program Korzyści Citi Specials, a w nim blisko 300 rabatów w Polsce i jeszcze więcej za granicą
  • Dostęp do przedsprzedaży biletów na największe koncerty światowych sław
  • Program punktowy Mastercard Priceless Specials, w którym zbierasz punkty robiąc zakupy i odbierasz nagrody
  • Najlepsza karta w Polsce – kilka lat z rzędu karta Citi Simplicity znalazła się na 1 miejscu w plebiscycie Złoty Bankier

 

 

Najciekawsze promocje kart kredytowych citi

Promocje kart citi – archiwalne

Voucher 400 zł do allegro.pl – oferta ważna do 15.04.2020 r.

Nagrodą w tej promocji jest voucher o wartości 400 zł do wykorzystania w sklepie allegro.pl

Warunki do spełnienia:

1. ZŁÓŻ WNIOSEK. Skorzystaj z możliwości samodzielnego złożenia wniosku o kartę kredytową – poniżej baner gdzie możesz złożyć wniosek (Twoje dane trafią wyłącznie do banku). Podczas wypełniania wniosku konieczne będzie dołączenie dokumentów dochodowych.

2. Zaloguj się min. raz do serwisu bankowości internetowej za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile nie później niż do końca 1 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę.

3. W tym samym czasie dokonaj transakcji swoją nową kartą o łącznej wartości min. 1.500 zł.

4. Nagrodę w postaci vouchera o wartości 400 zł do wykorzystania w sklepie allegro.pl otrzymasz w serwisie Citibank Online nie później niż do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnisz warunki promocji.

Wydanie kartą dużej kwoty w ciągu 3 miesięcy może być dla niektórych trudne. Tutaj dobrym pomysłem może się okazać, np. kupienie kart podarunkowych do sklepu, w którym robimy zakupy. Taką kartą można później płacić za bieżące zakupy przez dłuższy okres.

Nowy smartfon LG w ofercie na start z kartą kredytową Citi Simplicity – oferta ważna do 31.01.2020 r. – poniżej kolejne oferty

Nagrodą w tej promocji jest smartfon LG K30 Dual Sim LMX320EMW,

Ekran 5.45” FullVision HD+,
Procesor Qualcomm Snapdragon™ 425,
Aparat główny 8MP,
Pamięć 2GB / 16GB + slot microSD,
Bateria 3000mAh,
Trwałość: Standard Militarny MIL-STD 810G,
NFC: płatność telefonem, DUAL SIM + SD card.

Sprawdź szczegóły i złóż wniosek – baner powyżej

Karta Kredytowa Citibank z e-kodem o wartości 400 zł do wykorzystania w sklepach Biedronka – oferta ważna do 22.01.2020 r.

Zasady podobne. Należy zalogować się do do serwisu bankowości internetowej Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile nie później niż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę. Żeby spełnić warunki promocji trzeba wydać w ciągu 3 miesięcy 1.500 zł. Złóż wniosek – skorzystaj z banera powyżej.

Karta Kredytowa Citibank z Kartą podarunkową 300 zł na zakupy w Rossmann – oferta ważna do 17.01.2020 r.

Podobne zasady – sprawdź szczegóły przy składaniu wniosku – baner powyżej. Nagrodę w postaci Karty Podarunkowej o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepach ROSSMANN otrzymasz na podany adres korespondencyjny nie później niż do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnisz warunki promocji.

Sprawdź też inne promocje i oferty kart kredytowych: link

Od autora – od wielu lat korzystam z karty kredytowej citi. Nigdy nie zapłaciłem ani grosza odsetek za korzystanie z kredytu. Mam ustawione polecenie zapłaty (spłata zadłużenia trafia do citi z innego banku) i całe zadłużenie jest regulowane automatycznie w odpowiednim momencie. To wówczas rzeczywiście darmowa karta kredytowa.

aktualizacja: 04.2022