Kredyty gotówkowe, lokaty bankowe, konta bankowe, kredyty hipoteczne

Konto bankowe, konto oszczędnościoweJak wybrać najlepsze konto bankowe, najtańszy kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny? Jak znaleźć dobrą kartę kredytową i lokatę bankową? Czy są darmowe konta bankowe? A czy nasz bank oferuje bezpłatne przelewy? Czy można w nim założyć konto oszczędnościowe? W jakim banku otworzyć konto? Czym różnią się konta bankowe? Sprawdź na jakim produkcie można zarobić zakładając np. konto osobiste czy kartę kredytowąPromocje bankowe. Continue reading “Kredyty gotówkowe, lokaty bankowe, konta bankowe, kredyty hipoteczne”

Dywidenda PKO BP 2022

Czy PKO BP SA wypłaci w 2022 roku dywidendę? Jaka może być dywidenda z PKO BP w roku 2022?

 

Dywidenda PKO BP 2022

Dywidenda PKO BP 2022. Po kilku latach przerwy, PKO BP prawdopodobnie wypłaci w 2022 roku dywidendę ze swoich zysków za rok 2021.

Bank PKO BP otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenie indywidualne, dotyczące dywidendy. KNF zalecił “ograniczenie ryzyka występującego w działalności”. Ma się to odbyć m.in. poprzez niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 r. w wysokości większej niż 50 proc.

W raporcie PKO BP z 24.02.2022 czytamy m.in.:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 23 lutego 2022 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w którym KNF zaleca Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez:

niewypłacanie dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości większej niż 50%;
niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych … .
Jednocześnie KNF potwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2021 rok.

Zarząd Banku postanowił, iż (…) będzie realizował zalecenie KNF i przedłoży Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację podziału zysku netto osiągniętego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 4 596 336 372 zł,  uwzględniając przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 2 287 500 000 zł (49,77% zysku netto). Pozostałą część zysku (…) Zarząd Banku proponuje pozostawić niepodzieloną.

Dywidenda PKO BP 2022. Jaka zatem będzie wypłata na jedną akcję?

Zarząd PKO BP zadeklarował wypłatę z zysku za 2021 rok w kwocie 2,29 mld zł dywidendy (49,77 proc. zysku). Oznacza to wypłatę około 1,83 zł na akcję.

Teraz trzeba poczekać na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP SA. Na Walnym podjęta zostanie uchwała w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję. Wówczas dowiemy się również jaki będzie dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy.

Sprawdź na jakim produkcie można zarobić zakładając np. konto osobiste czy kartę kredytowąPromocje bankowe

Zobacz również: inflacja w Polsce 2022

Średnia krajowa w lutym 2022

Jaka jest średnia krajowa w lutym 2022?

Średnia krajowa w lutym 2022 – jakie jest przeciętne wynagrodzenie w lutym 2022 roku? To pytanie pojawia się u wielu osób. Inflacja jest wysoka i to powoduje, że nasze pensje są coraz mniej warte. Za te same pieniądze, z miesiąca na miesiąc, możemy kupić coraz mniej produktów i usług. Większość z nas utrzymuje się z pracy na etacie. W efekcie często porównujemy swoje wynagrodzenie ze średnią krajową. Oceniamy czy zarabiamy przyzwoicie, czy jednak za mało. A gdy szef nie chce podwyższyć pensji? Może warto rozejrzeć się za lepszą fuchą …

średnia krajowa luty 2022

Poziom wynagrodzeń możemy sprawdzić na stronach Głównego Urzędu Statystycznego. GUS cyklicznie publikuje, m.in. informację o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Pamiętajmy jednak, że średnia krajowa to tylko statystyka, a znaczna większość z nas w dalszym ciągu zarabia mniej niż średnio. Zatem jaka jest średnia krajowa?

Przeciętne wynagrodzenie luty 2022

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2022 r. wyniosło

6.220,02 zł.

Są to wynagrodzenia brutto, na rękę otrzymujemy zdecydowanie mniejsze pieniądze (po potrąceniach, średnia krajowa netto będzie znacznie niższa).

Sprawdź na jakim produkcie można zarobić zakładając np. konto osobiste czy kartę kredytowąPromocje bankowe

źródło: GUS

inflacja 2022

Inflacja 2022 i prognozy inflacji 2022

Inflacja 2022 i prognozy inflacji 2022. Dane GUS.

Inflacja 2022 w Polsce będzie prawdopodobnie kilkunastoprocentowa. Nadal szybko rosną ceny paliw, mocno drożeje żywność. W celu przeciwdziałania wzrostowi cen, uruchamiane są tarcze antyinflacyjne, a NBP seryjnie podnosi stopy procentowe. Jednak efekty tych działań wydają się być dalece niewystarczające.

Na stan gospodarki i ceny, niewątpliwie będzie mieć wpływ wojna w Ukrainie. Z powodu bardzo niestabilnej sytuacji, w tym roku, nie publikuję szczegółowych prognoz dotyczących inflacji. Tym bardziej, że prognozy dotyczące inflacji na rok 2021, przygotowane przez ekonomistów, specjalistów, analityków, NBP, rząd, itp., niestety się nie sprawdziły.

Inflacja w sierpniu 2022 roku wyniosła 16,1 proc. w ujęciu rocznym

Prognozy inflacji 2022

Jakiej inflacji możemy zatem oczekiwać w roku 2022? Jakie są prognozy inflacji 2022, a jaki będzie rzeczywiście wzrost cen w 2022 roku?

Główny Urząd Statystyczny regularnie publikuje informacje o wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli potocznie – o inflacji). Czytając o cenach spotykamy także sformułowania: stopa inflacji albo wskaźnik inflacji. GUS wyliczając wskaźnik inflacji uwzględnia ceny koszyka towarów i usług. Skład koszyka jest corocznie modyfikowany i zależy od struktury naszych przeciętnych wydatków. Zatem należy brać pod uwagę, że wskaźnik inflacji odnosi się do cen grupy towarów i usług z takiego przeciętnego koszyka. A nasz koszyk zakupowy zapewne różni się od przeciętnego …

Inflacja 2022 prognozy

Jak już napisałem wcześniej, szczegółowych i dokładnych prognoz nie będzie. Musimy się niestety liczyć z dalszym, sporym wzrostem cen. Według wstępnych danych GUS, roczny wzrost cen, już w marcu 2022, zbliżył się do 11 procent. I takich poziomów inflacji (kilkunastoprocentowych) możemy oczekiwać również w kolejnych miesiącach.

Inflacja 2022 – miesiąc po miesiącu

Jaka będzie rzeczywiście inflacja 2022? Po opublikowaniu danych przez GUS, poniższa tabela będzie, w miarę możliwości autora, uzupełniana.

Wzrost cen w sierpniu 2022 r. wyniósł 16,1 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Z kolei w relacji do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,8 proc.

 

Inflacja 2022 – miesiąc po miesiącu

miesiące

wzrost cen w stosunku do poprzedniego miesiąca

wzrost cen w stosunku do tego samego miesiąca 2021 roku

styczeń 2022 + 1,9 proc. + 9,2 proc.
luty 2022 – 0,3 proc. + 8,5 proc.
marzec 2022 + 3,3 proc. + 11,0 proc.
kwiecień 2022 + 2,0 proc. + 12,4 proc.
maj 2022 + 1,7 proc. + 13,9 proc.
czerwiec 2022 + 1,5 proc. + 15,5 proc.
lipiec 2022 + 0,5 proc. + 15,6 proc.
sierpień 2022 + 0,8 proc. + 16,1 proc.
wrzesień 2022
październik 2022
listopad 2022
grudzień 2022

*dane wstępne

W wyniku rosnącej inflacji stopy procentowe NBP są seryjnie podnoszone. I w ślad za tym kredyty będą drożeć, a ich spłata będzie nas coraz więcej kosztować.

Sprawdź na jakim produkcie można zarobić zakładając np. konto osobiste czy kartę kredytowąPromocje bankowe

źródło danych o inflacji 2022: GUS

inflacja 2021

Inflacja 2021 – prognozy i realizacja. Dane GUS.

Inflacja 2021 i prognozy inflacji 2021

Inflacja 2021 w Polsce, powinna być nieco niższa niż w roku 2020. Już wiadomo, że ponownie wzrosną ceny energii elektrycznej, a w ślad za nimi pójdą w górę inne ceny. Z kolei podatek cukrowy spowoduje radykalny wzrost cen napojów. Ponadto więcej zapłacimy za wywóz śmieci, posiadanie psa, telewizję. Prognozy ekonomistów pytanych przez money.pl wskazują, że inflacja w 2021 roku może wynieść 2,5 – 2,6 proc. w ujęciu rocznym.

  Inflacja w grudniu 2021 roku wyniosła 8,6 proc. w ujęciu rocznym

Prognozy inflacji 2021

Jakiej inflacji możemy się zatem spodziewać w roku 2021? Jakie znamy prognozy inflacji 2021, a jaki będzie faktycznie wzrost cen w 2021 roku?

GUS cyklicznie podaje dane o wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli potocznie – o inflacji). Słysząc o cenach spotykamy również sformułowania: stopa inflacji albo wskaźnik inflacji. Główny Urząd Statystyczny wyliczając wskaźnik inflacji bierze pod uwagę ceny koszyka towarów i usług. Skład tego koszyka jest zmieniany co rok i zależy od struktury przeciętnych wydatków. Zatem trzeba brać pod uwagę, że wskaźnik inflacji dotyczy cen grupy towarów i usług z przeciętnego koszyka. Przecież nasz koszyk zakupowy zapewne różni się od przeciętnego.

Inflacja 2021 prognozy

Analitycy i ekonomiści oczekują w 2021 roku spowolnienia tempa wzrostu cen.

Warto zajrzeć do Projekcji inflacji i PKB, przygotowywanej regularnie przez NBP. W listopadzie 2020 bank centralny prognozował, że roczna inflacja CPI wyniesie w 2021 roku 2,6 proc.

Natomiast w “Informacji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 2 grudnia 2020 r.” czytamy między innymi, że:

“Polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem inflacyjnym”

Z kolei w Uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok 2021 założono, że:

“Scenariusz zakłada średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3% w 2020 r. i 1,8% w 2021 r.

Inflacja 2021 – miesiąc po miesiącu

Jaka będzie faktycznie inflacja 2021? Po podaniu danych przez GUS, poniższa tabela będzie, w miarę możliwości autora, uzupełniana.

Wzrost cen w grudniu 2021 roku wyniósł 8,6 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast w relacji do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,9 proc.

Inflacja 2021 – miesiąc po miesiącu

miesiące

wzrost cen w stosunku do poprzedniego miesiąca

wzrost cen w stosunku do tego samego miesiąca 2020 roku

styczeń 2021 + 1,3 proc. + 2,7 proc.
luty 2021 + 0,5 proc. + 2,4 proc.
marzec 2021 + 1,0 proc. + 3,2 proc.
kwiecień 2021 + 0,8 proc. + 4,3 proc.
maj 2021 + 0,3 proc. + 4,7 proc.
czerwiec 2021 + 0,1 proc. + 4,4 proc.
lipiec 2021 + 0,4 proc. + 5,0 proc.
sierpień 2021 + 0,3 proc. + 5,5 proc.
wrzesień 2021 + 0,7 proc. + 5,9 proc.
październik 2021 + 1,1 proc. + 6,8 proc.
listopad 2021 + 1,0 proc. + 7,8 proc.
grudzień 2021  + 0,9 proc. + 8,6 proc.

 

 

 

Pomimo wysokiej inflacji stopy procentowe NBP pozostają na rekordowo niskim poziomie. I nie jest wykluczone, że w 2021 roku jeszcze zostaną obniżone. Lokaty bankowe nie rekompensują wzrostu cen, ale kredyty będą nadal dość tanie.

źródło danych o inflacji 2021: GUS

zobacz: inflacja 2022

inflacja 2020

Inflacja 2020 – prognozy i realizacja. Dane GUS.

Inflacja 2020 i prognozy inflacji 2020

Inflacja 2020 w Polsce, prawdopodobnie już na początku roku, znów pójdzie w górę. Mamy już pewność, że wzrosną ceny energii elektrycznej, a w ślad za tym pójdą w górę inne ceny. Rosły będą również inne koszty utrzymania. Zdaniem części ekonomistów inflacja może sięgnąć nawet 4 proc. w ujęciu rocznym.

Inflacja w grudniu 2020 roku wyniosła 2,4 proc. w ujęciu rocznym

Prognozy inflacji 2020

Jakiej inflacji możemy oczekiwać w roku 2020? Jakie znamy prognozy inflacji 2020, a jaki będzie faktycznie wzrost cen w 2020 roku? Continue reading “Inflacja 2020 – prognozy i realizacja. Dane GUS.”

Promocje kart kredytowych citi – prezenty z banku

Promocje kart kredytowych – Citi Handlowy rozdaje prezenty

Citi Handlowy regularnie promuje karty kredytowe. Po spełnieniu określonych warunków możemy dostać smartfona, kupony na zakupy albo inne prezenty od banku. Promocje kart kredytowych są ograniczone czasowo i zmieniają się również ich warunki. Warto przyjrzeć się darmowej karcie kredytowej Citi Simplicity.

Karty Citi Simplicity były dość długo wydawane za darmo i to na zawsze. Tę zasadę zmieniono i karta będzie bezpłatna pod warunkiem jej używania. W pierwszym roku jej posiadania do zniesienia opłaty wystarczy dokonać transakcji o wartości min. 300 zł miesięcznie. W kolejnych miesiącach do zniesienia opłaty za kartę minimalna wartość transakcji wynosi 1000 zł. Jeśli nie dokonasz płatności na wskazaną kwotę, opłata za obsługę karty wyniesie 12 zł miesięcznie. Jeśli dodatkowo będziemy spłacać co miesiąc całe zadłużenie, karta nie będzie nas naprawdę nic kosztować.

promocje kart kredytowych
karta kredytowa citi

Karta Citi Simplicity to:

 • Brak opłaty za użytkowanie karty pod warunkiem jej używania
 • Program Korzyści Citi Specials, a w nim blisko 300 rabatów w Polsce i jeszcze więcej za granicą
 • Dostęp do przedsprzedaży biletów na największe koncerty światowych sław
 • Program punktowy Mastercard Priceless Specials, w którym zbierasz punkty robiąc zakupy i odbierasz nagrody
 • Najlepsza karta w Polsce – kilka lat z rzędu karta Citi Simplicity znalazła się na 1 miejscu w plebiscycie Złoty Bankier

 

 

Najciekawsze promocje kart kredytowych citi

Promocje kart citi – archiwalne

Voucher 400 zł do allegro.pl – oferta ważna do 15.04.2020 r.

Nagrodą w tej promocji jest voucher o wartości 400 zł do wykorzystania w sklepie allegro.pl

Warunki do spełnienia:

1. ZŁÓŻ WNIOSEK. Skorzystaj z możliwości samodzielnego złożenia wniosku o kartę kredytową – poniżej baner gdzie możesz złożyć wniosek (Twoje dane trafią wyłącznie do banku). Podczas wypełniania wniosku konieczne będzie dołączenie dokumentów dochodowych.

2. Zaloguj się min. raz do serwisu bankowości internetowej za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile nie później niż do końca 1 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę.

3. W tym samym czasie dokonaj transakcji swoją nową kartą o łącznej wartości min. 1.500 zł.

4. Nagrodę w postaci vouchera o wartości 400 zł do wykorzystania w sklepie allegro.pl otrzymasz w serwisie Citibank Online nie później niż do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnisz warunki promocji.

Wydanie kartą dużej kwoty w ciągu 3 miesięcy może być dla niektórych trudne. Tutaj dobrym pomysłem może się okazać, np. kupienie kart podarunkowych do sklepu, w którym robimy zakupy. Taką kartą można później płacić za bieżące zakupy przez dłuższy okres.

Nowy smartfon LG w ofercie na start z kartą kredytową Citi Simplicity – oferta ważna do 31.01.2020 r. – poniżej kolejne oferty

Nagrodą w tej promocji jest smartfon LG K30 Dual Sim LMX320EMW,

Ekran 5.45” FullVision HD+,
Procesor Qualcomm Snapdragon™ 425,
Aparat główny 8MP,
Pamięć 2GB / 16GB + slot microSD,
Bateria 3000mAh,
Trwałość: Standard Militarny MIL-STD 810G,
NFC: płatność telefonem, DUAL SIM + SD card.

Sprawdź szczegóły i złóż wniosek – baner powyżej

Karta Kredytowa Citibank z e-kodem o wartości 400 zł do wykorzystania w sklepach Biedronka – oferta ważna do 22.01.2020 r.

Zasady podobne. Należy zalogować się do do serwisu bankowości internetowej Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile nie później niż do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę. Żeby spełnić warunki promocji trzeba wydać w ciągu 3 miesięcy 1.500 zł. Złóż wniosek – skorzystaj z banera powyżej.

Karta Kredytowa Citibank z Kartą podarunkową 300 zł na zakupy w Rossmann – oferta ważna do 17.01.2020 r.

Podobne zasady – sprawdź szczegóły przy składaniu wniosku – baner powyżej. Nagrodę w postaci Karty Podarunkowej o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepach ROSSMANN otrzymasz na podany adres korespondencyjny nie później niż do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnisz warunki promocji.

Sprawdź też inne promocje i oferty kart kredytowych: link

Od autora – od wielu lat korzystam z karty kredytowej citi. Nigdy nie zapłaciłem ani grosza odsetek za korzystanie z kredytu. Mam ustawione polecenie zapłaty (spłata zadłużenia trafia do citi z innego banku) i całe zadłużenie jest regulowane automatycznie w odpowiednim momencie. To wówczas rzeczywiście darmowa karta kredytowa.

aktualizacja: 04.2022

Darmowa karta kredytowa – Citi Simplicity i 400 zł w prezencie

Darmowa karta kredytowa – Citi Simplicity i 400 zł w prezencie na zakupy do Biedronki

Darmowa karta kredytowatylko do 3 października 2019 trwa jedna z promocyjnych ofert kart kredytowych citi (400 zł na zakupy w Biedronce). Karty kredytowe Citi Simplicity są wydawane bez jakiejkolwiek opłaty. Nie ma także  corocznych opłat za posiadanie karty. A takie opłaty spotkamy w przypadku wielu innych ofert. Jeśli będziemy spłacać co miesiąc całe nasze zadłużenie, nie zapłacimy ani grosza odsetek od kredytu. Wtedy karta będzie naprawdę całkowicie darmowa.

Jak zdobyć 400 zł na zakupy w Biedronce? Sprawdź i złóż wnioseklink

Powróciła też promocja, w której można otrzymać 400 zł na zakupy na Allegro – sprawdź link lub skorzystaj z banera (oferta ważna do 13.12.2019)

Dlaczego akurat darmowa karta kredytowa – Citi Simplicity?

Poza nagrodą do wykorzystania w Biedronce, kartę wyróżnia:

 • brak opłat za użytkowanie karty i to na stałe,
 • Program Korzyści Citi Specials – prawie 300 rabatów w Polsce i dużo więcej za granicą,
 • możliwość uczestnictwa w Programie lojalnościowym Mastercard Priceless Specials. W programie gromadzimy punkty za zakupy i wybieramy nagrody, np. bilety do kina, doładowania telefonów, talony do sklepów.

Co trzeba zrobić żeby otrzymać 400 zł na zakupy w Biedronce?

Darmowa karta kredytowa i 400 zł nagrody

Złóż do 3 października 2019 wniosek o kartę – link. Możesz także skorzystać z banera (Twoje dane trafią wyłącznie do banku):

darmowa karta kredytowa citi
darmowa karta kredytowa citi

Po otrzymaniu karty zaloguj się do serwisu bankowości internetowej Citibank Online lub aplikacji mobilnej Citi Mobile. Zrób to do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę.

Nie później niż do końca 3 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę dokonaj transakcji swoją nową kartą o łącznej wartości min. 2000 zł. Nagrodę w postaci e-kodu o wartości 400 zł do wykorzystania w sklepach Biedronka otrzymasz w serwisie Citibank Online najpóźniej do 60 dni od daty otrzymania wiadomości informującej o spełnieniu warunków promocji.

Nawet jeśli zwykle nie wydajesz kartą 2.000 zł w ciągu 3 miesięcy, możesz, np. kupić karty podarunkowe do marketu, w którym robisz zakupy (i zapłacić za nie nową kartą citi). Potem z kart podarunkowych można korzystać z przez dłuższy czas.

Zobacz także inne oferty – karty kredytowe, sprawdź – inflacja 2019, zobacz jak wyglądają płace – średnia krajowa 2019

Od autora – od wielu lat korzystam z karty kredytowej citi. I nigdy nie zapłaciłem żadnych odsetek za korzystanie z kredytu. W citi mam ustawione polecenie zapłaty (ponieważ spłata trafia do citi z innego banku, do którego przekazuję wynagrodzenie). Dzięki takiemu rozwiązaniu, całość zadłużenia jest automatycznie regulowana w wyznaczonym przez citi dniu. To jest wówczas naprawdę darmowa karta kredytowa.

Karta kredytowa bez opłat i prezent od citi

Karta kredytowa bez opłat – Citi Simplicity i 400 zł na powitanie

Karta kredytowa bez opłat – tylko do 31 lipca 2019 trwa jedna z promocyjnych ofert kart kredytowych citi handlowego (400 zł na zakupy na Allegro). Karty Citi Simplicity są wydawane bez opłaty. Nie ma również opłat rocznych za posiadanie karty. Jeśli spłacimy co miesiąc całe zadłużenie, nie zapłacimy także żadnych odsetek od kredytu. Wówczas karta będzie zupełnie darmowa.

NOWOŚĆ – Citi uruchomiło w lipcu 2019 nową promocję – bonus 400 zł na zakupy w Biedronce dla nowych posiadaczy Kart Kredytowych Citibank – sprawdź i złóż wniosek (oferta ważna do 3.10.2019)link

karta kredytowa bez opłat
karta kredytowa bez opłat

Karta kredytowa Citi Simplicity to jedna z kilku propozycji Citi Handlowego. Ale to Simplicity wyróżnia:

 • brak opłat za użytkowanie karty i to na zawsze,
 • oferta Programu Korzyści Citi Specials – blisko 300 rabatów w Polsce i dużo więcej za granicą,
 • możliwość uczestnictwa w Programie punktowym Mastercard Priceless Specials, w którym gromadzimy punkty za zakupy i odbieramy nagrody, które możemy sami wybrać (np. bilety do kina, doładowania telefonów, vouchery do sklepów).

Co zrobić żeby w prezencie otrzymać 400 zł na zakupy na Allegro?

Karta kredytowa bez opłat i 400 zł w prezencie

 • Złóż do 31 lipca 2019 wniosek o kartę z prezentem na Allegro – promocja zakończona.
 • Zaloguj się minimum jeden raz do serwisu bankowości internetowej Citibank Online w ciągu 3 pełnych miesięcy kalendarzowych od podpisania umowy o kartę.
 • W ciągu tych samych 3 miesięcy dokonaj transakcji kartą o łącznej wartości min. 1.500 zł.  W ciągu 60 dni otrzymasz voucher o wartości 400 zł na zakupy na allegro.pl

Nawet jeśli standardowo nie wydajesz 500 zł w ciągu miesiąca możesz, np. kupić karty podarunkowe do marketu, w którym robisz zakupy i potem korzystać z nich przez dłuższy czas.

Możesz też wybrać ofertę z prezentem 350 zł do wydania na stacjach benzynowych Circle K (do 30 czerwca 2019)

Zobacz również inne oferty: karty kredytowe, sprawdź wskaźniki inflacji w 2019 roku – inflacja 2019 GUS, zobacz jak zmieniają się płace – średnie wynagrodzenie 2019

Od autora – od wielu już lat korzystam z karty kredytowej citi handlowego. I od lat nie płacę żadnych odsetek za korzystanie z kredytu. W citi mam ustawione polecenie zapłaty (ponieważ spłata trafia do citi z innego banku, do którego przekazuję wynagrodzenie). Dzięki temu całe zadłużenie jest automatycznie spłacane w wyznaczonym przez citi dniu. To może być naprawdę karta kredytowa bez opłat.

Uwaga. Z Oferty wyłączone są osoby, które od 1 stycznia 2017 posiadały w Banku główną Kartę Kredytową.