inflacja 2018

Inflacja 2018 – prognozy i realizacja. Dane GUS.

Jaka czeka nas inflacja w 2018 roku?

Inflacja 2018 – jakie znamy prognozy inflacji na najbliższy rok, a jaka będzie rzeczywistość  w roku 2018?

Inflacja w grudniu 2018 roku wyniosła 1,1 proc. w ujęciu rocznym.

Przez cały 2017 rok utrzymywała się dość wysoka inflacja – ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosły w ujęciu rok do roku o około 2-2,5 proc. Czego możemy się spodziewać w roku 2018? 

Główny Urząd Statystyczny cyklicznie podaje dane, m.in. o wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Po opublikowaniu informacji media przekazują nam wiadomości o wzroście cen – wskaźniku lub stopie inflacji. GUS sprawdza systematycznie ceny koszyka towarów i usług. Wskaźniki inflacji odzwierciedlają zatem ceny grupy towarów i usług z koszyka naszych przeciętnych wydatków.

Jakie są zatem

prognozy inflacji na rok 2018?

Z komunikatu po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 5 grudnia 2017 r. możemy się dowiedzieć, że w czasie posiedzenia wskazywano, że roczna dynamika cen konsumpcyjnych wzrosła w listopadzie do 2,5 proc. Głównym czynnikiem podwyższającym inflację jest aktualnie wysoka dynamika cen żywności oraz energii. Podkreślano, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii pozostaje niska. Większość członków Rady oceniała, że w najbliższym czasie inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego, tj. 2,5 proc. +- 1,0 proc.

W projekcji inflacji z listopada 2017 Narodowy Bank Polski szacuje inflację CPI na 2018 rok na poziomie 2,3 proc. rocznie. (na marginesie – rok temu szacunek na rok 2017 opiewał na 1,3 proc. w skali rocznej …)

Według analityków w połowie 2018 roku inflacja może przekroczyć środek celu inflacyjnego. W połowie roku wzrost cen w ujęciu rocznym może wynieść nawet 3,0 proc. Wówczas pod koniec roku 2018 możliwe będą podwyżki stóp procentowych NBP (obecnie na rekordowo niskim poziomie). Pociągnie to za sobą wzrost oprocentowania kredytów i oczywiście wysokości rat spłacanych przez kredytobiorców.

W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok czytamy m.in. “na potrzeby prezentowanego scenariusza makroekonomicznego założono, że po okresie deflacji w latach 2015-16, od 2017 r. średnioroczne zmiany CPI będą stopniowo podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP. W warunkach stabilizacji sytuacji
na rynkach surowcowych oraz przy założeniu braku szoków podażowych na rynku żywności,
średnioroczny wskaźnik CPI (…) w 2018 r. powinien przyspieszyć do 2,3%.”

Inflacja 2018 – miesiąc po miesiącu

Jaka będzie rzeczywiście inflacja? Po podaniu informacji przez Główny Urząd Statystyczny, zamieszczona poniżej tabela będzie uzupełniana (w miarę możliwości autora – systematycznie).

Wzrost cen w grudniu 2018 roku wyniósł 1,1 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się.

Inflacja 2018 – miesiąc po miesiącu

miesiące wzrost cen w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrost cen w stosunku do tego samego miesiąca 2017 roku
styczeń 2018 + 0,3 proc. + 1,9 proc.
luty 2018 – 0,2 proc. + 1,4 proc.
marzec 2018 – 0,1 proc. + 1,3 proc.
kwiecień 2018 + 0,5 proc. + 1,6 proc.
maj 2018 + 0,2 proc. + 1,7 proc.
czerwiec 2018 + 0,1 proc. + 2,0 proc.
lipiec 2018 – 0,2 proc. + 2,0 proc.
sierpień 2018 0,0 proc. + 2,0 proc.
wrzesień 2018 + 0,2 proc, + 1,9 proc.
październik 2018 + 0,4 proc. + 1,8 proc.
listopad 2018 0,0 proc. + 1,3 proc.
grudzień 2018 0,0 proc. + 1,1 proc.

W roku 2018 możemy się nadal spodziewać rosnących cen. Inflacja będzie prawdopodobnie umiarkowana, ale wzrost cen niektórych artykułów może nas jeszcze zaskoczyć. Inflacja na poziomie 2 proc. jest do zniesienia, ale po długim okresie niskiej inflacji (a nawet deflacji) odzwyczailiśmy się od dużych podwyżek. Pod koniec roku powinniśmy się już liczyć z możliwymi podwyżkami oprocentowania  kredytów gotówkowych czy  hipotecznych (co w przypadku kredytów mieszkaniowych może być bardziej dotkliwe z uwagi na wysokie kwoty kredytów i rat kredytowych). Lokaty bankowe nadal będą dość kiepsko oprocentowane.


Inflacja 2018 – styczeń

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca (grudnia 2017 r.) w styczniu 2018 roku najbardziej podrożały żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, średnio o 1,1 proc. W relacji do stycznia poprzedniego roku wzrost ten wyniósł 4,1 proc. Zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym staniały transport oraz odzież i obuwie. W przypadku odzieży i obuwia wskaźnik inflacji – w ujęciu rok do roku – wyniósł 95,7 proc., co oznacza, że w tej grupie ceny spadły o 4,3 proc. Roczna inflacja wyniosła 1,9 proc., zatem nieco odpuściła ...

Inflacja 2018 – luty

W lutym inflacja nieco wyhamowała. W ujęciu rocznym inflacja w lutym 2018 wyniosła 1,4 proc. Najbardziej w odniesieniu do poprzedniego roku podrożały żywność i napoje bezalkoholowe – o 3,4 proc. Największy spadek cen odnotowano w grupie “odzież i obuwie”. Spadek cen wyniósł tu, w stosunku do poziomu cen z lutego 2017 r., 4,2 proc.. Tańszy był też transport – ceny zmalały przez rok o 2,0 proc. W przypadku pozostałych grup towarów i usług wskaźnik inflacji przekroczył 100,00 proc. (czyli wszystko podrożało).

Inflacja 2018 – marzec

Wzrost cen w marcu nieco zaskoczył analityków. Inflacja miała przyspieszać, a tymczasem nadal spada. W ujęciu rocznym inflacja w marcu 2018 wyniosła 1,3 proc. Najbardziej w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy ponownie wzrosły ceny w grupie “żywność i napoje bezalkoholowe” – o 3,7 proc. Wyraźnie więcej kosztowało nas korzystanie z restauracji i hoteli, wzrost cen wyniósł tu 2,9 proc. Edukacja podrożała o 2,2 proc., użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii podrożały o 2,0 proc. Najbardziej staniały w ciągu roku odzież i obuwie (o 3,7 proc.) oraz transport (o 1,9 proc.).

Inflacja 2018 – kwiecień

I znowu mamy przyspieszenie tempa wzrostu cen. Inflacja w kwietniu 2018 podskoczyła do 1,6 proc. w skali roku. W samym kwietniu 2018 r. najbardziej podrożały odzież i obuwie – o 2,9 proc.(prawdopodobnie efekt nowych kolekcji wiosennych) oraz transport – o 2,4 proc. (tu zadecydowały podwyżki cen paliw, które dotkliwie odczuwamy na stacjach benzynowych). Z kolei w odniesieniu do poziomu cen sprzed roku największą inflację odnotowano w przypadku żywności i napojów bezalkoholowych. Ceny wzrosły tu o 4,1 proc.

Inflacja 2018 – maj

W maju 2018 inflacja roczna nieznacznie wzrosła. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przez ostatnie 12 miesięcy o 1,7 proc. Najbardziej w tym czasie podrożał transport (o 4,8 proc.) oraz żywność i napoje bezalkoholowe (o 3,0 proc.). W maju 2018 roku tańsze niż rok temu były m.in. odzież i obuwie oraz łączność. Inflację znów najłatwiej zauważyć przy tankowaniu; ceny paliw niestety nadal rosną.

Inflacja 2018 – czerwiec

Inflacja znów przyspieszyła. W ujęciu rocznym ceny wzrosły o 2,0 procent. Jest to najwyższy wskaźnik w tym roku. Najbardziej w ciągu ostatniego roku podrożał transport. Ceny wzrosły tu o 8,6 procent, a benzyna kosztuje już zazwyczaj ponad 5 zł za litr. Tańsze niż rok temu były odzież i obuwie (o 4,2 proc.).

Inflacja 2018 – lipiec

W lipcu 2018 roku największy wpływ na inflację miały niższe ceny odzieży i warzyw, które obniżyły ten wskaźnik po 0,13 p. proc. Odzież i obuwie były tańsze o 3,5 proc. niż miesiąc wcześniej (sezonowe obniżki cen). Potaniała też m.in. żywność. Więcej niż w czerwcu trzeba było wydawać na rekreację i kulturę, Ceny wzrosły tu o 1,8 proc.

Inflacja 2018 – sierpień

W sierpniu 2018 roku. w porównaniu z lipcem br. największy wpływ na wskaźnik inflacji ogółem miały wyższe ceny dotyczące wydatków na mieszkanie (o 0,3%) i transport (o 0,4%). Niższe były natomiast ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,7%) oraz odzieży i obuwia (o 1,7%) i te obniżyły wskaźnik.

Inflacja 2018 – wrzesień

We wrześniu bieżącego roku największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały rosnące ceny żywności (o 0,7 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 2,4 proc.). Niższe były ceny łączności (o 2,3 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 0,9 proc.). W odniesieniu do września 2017 roku wyższe ceny w zakresie transportu (o 7,0 proc.) oraz żywności (o 2,3 proc.) i mieszkania (o 2,0%) pod­wyższyły wskaźnik inflacji odpowiednio o 0,60 p. proc., 0,52 p. proc. i 0,51 p. proc.

Inflacja 2018 – październik

Wygląda na to, że inflacja ogółem trzyma się w ostatnich miesiącach na poziomie około 2 procent w ujęciu rocznym. Prognozy dotyczące wzrostu inflacji powyżej 3 procent już raczej nie sprawdzą się w tym roku. Pomimo znacznego wzrostu cen paliw i żywności, cel inflacyjny udaje się, póki co, utrzymać.

Inflacja 2018 – listopad

Ceny ogółem wzrosły w ujęciu rocznym o 1,3 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca – nie zmieniły się. Mamy zatem wyhamowanie inflacji do najniższego poziomu w całym 2018 roku.

Inflacja 2018 – grudzień

Roczna inflacja znów spadła. Ceny wzrosły w porównaniu z grudniem 2017 roku o 1,1 proc.

Inflacja na rozsądnym poziomie pozwala na utrzymywanie niskich stóp procentowych NBP i akceptowalnego oprocentowania kredytów. Zobacz też kredyt gotówkowy online z Eurobanku.

Jest już artykuł o inflacji w 2019 roku – zobacz – inflacja 2019

2 Replies to “Inflacja 2018 – prognozy i realizacja. Dane GUS.”

 1. Podobna zmieniono zawartość “koszyka “w/g którego liczono inflację w lutym. Czy to nie jest przypadkiem próbą administracyjnego sposobu zmniejszenia inflacji? Proszę o wyjaśnienia.

  1. GUS co rok zmienia zawartość koszyka na podstawie, którego obliczana jest inflacja. Robi to ponieważ zmienia się struktura naszych wydatków. W oparciu o badania wydatków gospodarstw domowych ustalana jest właśnie zawartość koszyka. Moim zdaniem nie jest to próba administracyjnego wpływania na wskaźniki. Co ciekawe, w tym roku, zmiana zawartości koszyka nie zmieniła wskaźnika inflacji ogółem.

   Info ze strony GUS:
   “Coroczna zmiana systemu wag
   Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. System wag oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych. W świetle tych badań w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w 2017 r. nastąpiły różnice w poszczególnych grupach mających znaczenie w strukturze konsumpcji. …”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.