inflacja definicja

Inflacja co to jest?

Inflacja co to jest?

Od kiedy ceny zaczęły rosnąć w szybkim tempie coraz więcej ludzi interesuje się zjawiskiem inflacji. Co to w ogóle jest inflacja, gdzie sprawdzić jak szybko rosną ceny?

Inflacja oznacza wzrost ogólnego poziomu cen dóbr i usług w gospodarce. Innymi słowy, inflacja to nic innego jak spadek siły nabywczej naszych pieniędzy. W efekcie to, co mogliśmy kupić za 100 zł kiedyś, kosztuje teraz więcej. W efekcie, z biegiem czasu, stać nas na coraz mniej.

Przyczyny inflacji

są rozmaite i dość skomplikowane, ale najczęściej wynikają z nadmiernego wzrostu podaży pieniądza w relacji do ilości dóbr i usług na rynku. Za dużo pieniędzy w gospodarce może się pojawić gdy nadmiernie rosną pensje, wydatki socjalne, banki centralne drukują zbyt dużo pieniędzy lub obniżają stopy procentowe. Ponadto, na inflację mogą wpływać czynniki zewnętrzne, takie jak wzrost cen surowców czy kosztów produkcji.

Inflacja ma sporo negatywnych skutków dla gospodarki. Przede wszystkim, obniża siłę nabywczą naszych pieniędzy, co oznacza, że musimy wydawać więcej pieniędzy na te same produkty czy usługi. To z kolei prowadzi do wzrostu kosztów życia i w rezultacie obniżenia jego poziomu. Dzieje się tak ponieważ pensje czy emerytury wielu osób nie nadążają za wzrostem cen. Ponadto, inflacja może wpłynąć na wzrost stóp procentowych, co z kolei zwiększa koszt pożyczek i kredytów. W czasie rosnącej inflacji nasz bank centralny seryjnie podnosił stopy procentowe NBP. Ma to na celu właśnie zahamowanie wzrostu cen.

Dla rządu inflacja może być także problematyczna, ponieważ zmniejsza wartość jego dochodów i osłabia zaufanie do gospodarki. Jednak z drugiej strony rosnące ceny powodują nominalne zwiększanie dochodów budżetowych, co ułatwia wydawanie pieniędzy, np. na wydatki socjalne. Może to być kuszące dla rządu i dodatkowo nakręcać inflację.

Gdzie sprawdzić poziom inflacji?

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że nie wszystkie ceny rosną w równym tempie, a niektóre mogą nawet spadać, nawet jeśli w ogólnym bilansie mówimy o inflacji. To może wpływać na nasze subiektywne odczuwanie wzrostu cen. Jeśli większość naszych wydatków to żywność i utrzymanie mieszkania, a te produkty drożeją szybciej niż inne, to nasza inflacja domowego budżetu będzie wyższa niż ogólny wskaźnik.

Gdzie sprawdzić jakie są wskaźniki inflacji i jak rosną ceny poszczególnych produktów i usług? Najczęściej używanym miernikiem jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Wskazuje on wzrost cen dla koszyka dóbr i usług, które konsumenci nabywają w danym kraju. W Polsce takie dane cyklicznie publikuje Główny Urząd Statystyczny. GUS na swoich stronach podaje szczegółowe informacje o inflacji w skali miesiąca czy roku.

Inflacja styczeń 2023

Inflacja styczeń 2023 – 17,2 proc.

Inflacja styczeń 2023 – 15 lutego 2023 GUS podał wstępne dane o inflacji. Jaki był wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych? Co podrożało najbardziej  w styczniu 2023 roku według informacji Głównego Urzędu Statystycznego o inflacji?

Jaka rosły ceny w styczniu 2023?

W styczniu 2023 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w relacji do poprzedniego miesiąca o 2,4 proc. Natomiast w ujęciu rocznym (w odniesieniu do poziomu cen ze stycznia 2022 r.) inflacja wyniosła 17,2 proc. Ceny rosły zatem nadal dość szybko, pustosząc nasze portfele. Koszty życia rosną z miesiąca na miesiąc, a podwyżki wynagrodzeń nie nadążają za wzrostem kosztów utrzymania.

Inflacja styczeń 2023 – szczegóły

W styczniu 2023 roku najbardziej podrożały w ujęciu rocznym:

  • nośniki energii – o 34,0 proc.
  • żywność i napoje bezalkoholowe – o 20,7
  • paliwa do prywatnych środków transportu – o 18,7 proc.

Co będzie dalej? Prognozy analityków przewidują, że wskaźniki inflacji utrzymają się na podobnym poziomie do końca I kwartału 2023 roku. Potem powinniśmy obserwować spadek rocznej stopy inflacji. Nie znaczy to, że ceny spadną, ale jest szansa, że będą rosnąć wolniej. Również Prezes Narodowego Banku Polskiego – Adam Glapiński przewiduje, że zaczniemy wkrótce schodzić z “płaskowyżu” inflacyjnego, a na koniec 2023 roku inflacja roczna spadnie do poziomu jednocyfrowego.

Źródło danych GUS

Sprawdź promocje bankowe

inflacja 2022

Inflacja 2022 i prognozy inflacji 2022

Inflacja 2022 i prognozy inflacji 2022. Dane GUS.

Inflacja 2022 w Polsce będzie prawdopodobnie kilkunastoprocentowa. Nadal szybko rosną ceny paliw, mocno drożeje żywność. W celu przeciwdziałania wzrostowi cen, uruchamiane są tarcze antyinflacyjne, a NBP seryjnie podnosi stopy procentowe. Jednak efekty tych działań wydają się być dalece niewystarczające.

Na stan gospodarki i ceny, niewątpliwie będzie mieć wpływ wojna w Ukrainie. Z powodu bardzo niestabilnej sytuacji, w tym roku, nie publikuję szczegółowych prognoz dotyczących inflacji. Tym bardziej, że prognozy dotyczące inflacji na rok 2021, przygotowane przez ekonomistów, specjalistów, analityków, NBP, rząd, itp., niestety się nie sprawdziły.

Inflacja w grudniu 2022 roku wyniosła 16,6 proc. w ujęciu rocznym

Prognozy inflacji 2022

Jakiej inflacji możemy zatem oczekiwać w roku 2022? Jakie są prognozy inflacji 2022, a jaki będzie rzeczywiście wzrost cen w 2022 roku?

Główny Urząd Statystyczny regularnie publikuje informacje o wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli potocznie – o inflacji). Czytając o cenach spotykamy także sformułowania: stopa inflacji albo wskaźnik inflacji. GUS wyliczając wskaźnik inflacji uwzględnia ceny koszyka towarów i usług. Skład koszyka jest corocznie modyfikowany i zależy od struktury naszych przeciętnych wydatków. Zatem należy brać pod uwagę, że wskaźnik inflacji odnosi się do cen grupy towarów i usług z takiego przeciętnego koszyka. A nasz koszyk zakupowy zapewne różni się od przeciętnego …

Inflacja 2022 prognozy

Jak już napisałem wcześniej, szczegółowych i dokładnych prognoz nie będzie. Musimy się niestety liczyć z dalszym, sporym wzrostem cen. Według wstępnych danych GUS, roczny wzrost cen, już w marcu 2022, zbliżył się do 11 procent. I takich poziomów inflacji (kilkunastoprocentowych) możemy oczekiwać również w kolejnych miesiącach.

Inflacja 2022 – miesiąc po miesiącu

Jaka będzie rzeczywiście inflacja 2022? Po opublikowaniu danych przez GUS, poniższa tabela będzie, w miarę możliwości autora, uzupełniana.

Wzrost cen w grudniu 2022 r. wyniósł 16,6 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Z kolei w relacji do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,1 proc.

 

Inflacja 2022 – miesiąc po miesiącu

miesiące

wzrost cen w stosunku do poprzedniego miesiąca

wzrost cen w stosunku do tego samego miesiąca 2021 roku

styczeń 2022 + 1,9 proc. + 9,2 proc.
luty 2022 – 0,3 proc. + 8,5 proc.
marzec 2022 + 3,3 proc. + 11,0 proc.
kwiecień 2022 + 2,0 proc. + 12,4 proc.
maj 2022 + 1,7 proc. + 13,9 proc.
czerwiec 2022 + 1,5 proc. + 15,5 proc.
lipiec 2022 + 0,5 proc. + 15,6 proc.
sierpień 2022 + 0,8 proc. + 16,1 proc.
wrzesień 2022 + 1,6 proc. + 17,2 proc.
październik 2022 + 1,8 proc. + 17,9 proc.
listopad 2022 + 0,7 proc. + 17,5 proc.
grudzień 2022 + 0,1 proc. + 16,6 proc.

*dane wstępne

W wyniku rosnącej inflacji stopy procentowe NBP w 2022 roku były seryjnie podnoszone. I w ślad za tym podrożały kredyty, a ich spłata kosztuje nas zdecydowanie więcej niż rok wcześniej.

Sprawdź na jakim produkcie można zarobić zakładając np. konto osobiste czy kartę kredytowąPromocje bankowe

źródło danych o inflacji 2022: GUS

inflacja 2021

Inflacja 2021 – prognozy i realizacja. Dane GUS.

Inflacja 2021 i prognozy inflacji 2021

Inflacja 2021 w Polsce, powinna być nieco niższa niż w roku 2020. Już wiadomo, że ponownie wzrosną ceny energii elektrycznej, a w ślad za nimi pójdą w górę inne ceny. Z kolei podatek cukrowy spowoduje radykalny wzrost cen napojów. Ponadto więcej zapłacimy za wywóz śmieci, posiadanie psa, telewizję. Prognozy ekonomistów pytanych przez money.pl wskazują, że inflacja w 2021 roku może wynieść 2,5 – 2,6 proc. w ujęciu rocznym.

  Inflacja w grudniu 2021 roku wyniosła 8,6 proc. w ujęciu rocznym

Prognozy inflacji 2021

Jakiej inflacji możemy się zatem spodziewać w roku 2021? Jakie znamy prognozy inflacji 2021, a jaki będzie faktycznie wzrost cen w 2021 roku?

GUS cyklicznie podaje dane o wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli potocznie – o inflacji). Słysząc o cenach spotykamy również sformułowania: stopa inflacji albo wskaźnik inflacji. Główny Urząd Statystyczny wyliczając wskaźnik inflacji bierze pod uwagę ceny koszyka towarów i usług. Skład tego koszyka jest zmieniany co rok i zależy od struktury przeciętnych wydatków. Zatem trzeba brać pod uwagę, że wskaźnik inflacji dotyczy cen grupy towarów i usług z przeciętnego koszyka. Przecież nasz koszyk zakupowy zapewne różni się od przeciętnego.

Inflacja 2021 prognozy

Analitycy i ekonomiści oczekują w 2021 roku spowolnienia tempa wzrostu cen.

Warto zajrzeć do Projekcji inflacji i PKB, przygotowywanej regularnie przez NBP. W listopadzie 2020 bank centralny prognozował, że roczna inflacja CPI wyniesie w 2021 roku 2,6 proc.

Natomiast w “Informacji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 2 grudnia 2020 r.” czytamy między innymi, że:

“Polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem inflacyjnym”

Z kolei w Uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok 2021 założono, że:

“Scenariusz zakłada średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3% w 2020 r. i 1,8% w 2021 r.

Inflacja 2021 – miesiąc po miesiącu

Jaka będzie faktycznie inflacja 2021? Po podaniu danych przez GUS, poniższa tabela będzie, w miarę możliwości autora, uzupełniana.

Wzrost cen w grudniu 2021 roku wyniósł 8,6 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast w relacji do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,9 proc.

Inflacja 2021 – miesiąc po miesiącu

miesiące

wzrost cen w stosunku do poprzedniego miesiąca

wzrost cen w stosunku do tego samego miesiąca 2020 roku

styczeń 2021 + 1,3 proc. + 2,7 proc.
luty 2021 + 0,5 proc. + 2,4 proc.
marzec 2021 + 1,0 proc. + 3,2 proc.
kwiecień 2021 + 0,8 proc. + 4,3 proc.
maj 2021 + 0,3 proc. + 4,7 proc.
czerwiec 2021 + 0,1 proc. + 4,4 proc.
lipiec 2021 + 0,4 proc. + 5,0 proc.
sierpień 2021 + 0,3 proc. + 5,5 proc.
wrzesień 2021 + 0,7 proc. + 5,9 proc.
październik 2021 + 1,1 proc. + 6,8 proc.
listopad 2021 + 1,0 proc. + 7,8 proc.
grudzień 2021  + 0,9 proc. + 8,6 proc.

 

 

 

Pomimo wysokiej inflacji stopy procentowe NBP pozostają na rekordowo niskim poziomie. I nie jest wykluczone, że w 2021 roku jeszcze zostaną obniżone. Lokaty bankowe nie rekompensują wzrostu cen, ale kredyty będą nadal dość tanie.

źródło danych o inflacji 2021: GUS

zobacz: inflacja 2022

inflacja 2020

Inflacja 2020 – prognozy i realizacja. Dane GUS.

Inflacja 2020 i prognozy inflacji 2020

Inflacja 2020 w Polsce, prawdopodobnie już na początku roku, znów pójdzie w górę. Mamy już pewność, że wzrosną ceny energii elektrycznej, a w ślad za tym pójdą w górę inne ceny. Rosły będą również inne koszty utrzymania. Zdaniem części ekonomistów inflacja może sięgnąć nawet 4 proc. w ujęciu rocznym.

Inflacja w grudniu 2020 roku wyniosła 2,4 proc. w ujęciu rocznym

Prognozy inflacji 2020

Jakiej inflacji możemy oczekiwać w roku 2020? Jakie znamy prognozy inflacji 2020, a jaki będzie faktycznie wzrost cen w 2020 roku? Continue reading “Inflacja 2020 – prognozy i realizacja. Dane GUS.”

Inflacja kwiecień 2019. Wskaźnik inflacji w kwietniu 2019.

Inflacja kwiecień 2019. W dniu 30.04.2019 Główny Urząd Statystyczny podał szacunkowe informacje o wskaźniku inflacji w kwietniu 2019 roku. Są to dane wstępne, publikowane przez GUS pod koniec miesiąca, którego dotyczą. GUS publikuje dane o wskaźniku wzrostu cen pod koniec miesiąca lub zaraz po jego zakończeniu. Jaka była zatem według GUS inflacja w kwietniu 2019 roku dowiemy się ostatecznie w połowie maja. Znamy już jednak szacunkowe dane dotyczące inflacji w kwietniu 2019 r.

Inflacja kwiecień 2019

inflacja kwiecień 2019
inflacja kwiecień 2019

Według opublikowanych danych naszego urzędu statystycznego, w kwietniu 2019 roku ceny w relacji miesiąc do miesiąca (to jest w odniesieniu do poziomu cen z marca 2019) podskoczyły o 1,1 proc. Natomiast roczny wskaźnik inflacji 2019 wyniósł 2,2 proc. (wzrost cen w odniesieniu do poziomu z kwietnia 2018 r.). Więcej informacji: inflacja 2019

Poza podstawowymi wskaźnikami inflacji, Główny Urząd Statystyczny publikuje informacje o inflacji w niektórych grupach towarów i usług. W relacji rok do roku mocno wzrosły ceny paliw do prywatnych środków transportu. Ceny podskoczyły tu o 8,5 proc. w odniesieniu do poziomu cen z kwietnia 2018 roku). Z kolei żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 3,3 proc. w relacji rok do roku. W ujęciu miesięcznym jedzenie podrożało o 1,0 proc.

Można zatem zauważyć, że inflacja w kwietniu 2019 wyraźnie przyspieszyła. Bardzo zauważalny wzrost dotyczył benzyny. Kierowcy z coraz większą trwogą zajeżdżają na stacje benzynowe … Co ciekawe, ceny nośników energii, w ujęciu rocznym spadły (o 0,8 proc.). Jednak energia, wcześniej czy później, podrożeje i może warto rozejrzeć się np. za bardziej energooszczędną lodówką?

Lodówki - wybierz na Ceneo

Zobacz też: dywidenda PKO BP 2019, średnia krajowa 2019

Inflacja marzec 2019. Wskaźnik inflacji w marcu 2019.

Inflacja marzec 2019. W dniu 29 marca 2019 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne informacje o wzroście cen w marcu 2019. Są to informacje szacunkowe, prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny na koniec miesiąca, którego dotyczą. GUS publikuje dane o wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w ostatnich dniach miesiąca lub zaraz po jego zakończeniu. Jaka zatem była według GUS inflacja w marcu 2019 r. dowiemy się ostatecznie w połowie następnego miesiąca. Wiemy już jednak jakie są wstępne dane na temat inflacji w marcu 2019 roku.

Inflacja marzec 2019

inflacja marzec 2019
inflacja marzec 2019

Według szacunkowych danych naszego urzędu statystycznego, w marcu 2019 roku ceny w ujęciu miesięcznym (tj. w relacji do poziomu cen z lutego bieżącego roku) wzrosły o 0,3 proc. Natomiast roczny wskaźnik inflacji 2019 wyniósł 1,7 proc. (wzrost w stosunku do poziomu z marca 2018 roku). Zobacz też: inflacja 2019 wg GUS

Oprócz podstawowych wskaźników inflacji, GUS podaje dane o wzroście cen niektórych grup towarów i usług. W odniesieniu do poziomu cen sprzed 12 miesięcy najwyraźniej podrożały paliwa do prywatnych środków transportu (wzrost o 7,3 proc. w odniesieniu do poziomu cen z marca 2018 r.). Z kolei żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 2,6 proc. w relacji rok do roku, a w stosunku miesięcznym ich ceny skoczyły o 0,4 proc.

Zobacz też: dywidenda PKO BP 2019, średnia krajowa 2019

inflacja 2019

Inflacja 2019 – prognozy i realizacja. Dane GUS.

Inflacja 2019 i prognozy inflacji 2019

to dość często wpisywane frazy w wyszukiwarkach internetowych. Pomimo,że nie są one tak popularne jak np.: co to jest RODO, gdzie jest burza, jak zrobić szparagi, jak pozbyć się muszek owocówek (jedne z najpopularniejszych zapytań w Google w 2018 roku), to dla części czytelników frazy “inflacja 2019” czy “prognozy inflacji 2019” okazują się interesujące. Stąd, m.in. ten artykuł.

Inflacja w grudniu 2019 roku wyniosła 3,4 proc. w ujęciu rocznym – mamy rekord 2019 …

Prognozy inflacji 2019

Jakiej zatem inflacji możemy się spodziewać w roku 2019? Jakie znamy prognozy inflacji 2019, a jaki będzie rzeczywiście wzrost cen w 2019 roku?

Fakty o inflacji znamy dzięki GUS. Nasz Główny Urząd Statystyczny regularnie podaje dane, między innymi o wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie – o inflacji). Po publikacji, media informują o wzroście cen pisząc o stopie inflacji lub wskaźniku inflacji. Warto podkreślić, że GUS bada ceny koszyka towarów i usług. Zatem wskaźnik inflacji odnosi się do ceny grupy towarów i usług z przeciętnego koszyka  zakupów. Pamiętajmy, że nasz koszyk zapewne różni się od przeciętnego.

Inflacja 2019 prognozy

Większość analityków i ekonomistów spodziewa się w 2019 roku przyspieszenia tempa wzrostu cen.

Najbardziej pesymistyczny jest Departament Analiz Ekonomicznych NBP. Centralna ścieżka projekcji Narodowego Banku Polskiego zakłada, że inflacja cen konsumenta (CPI) w 2019 roku wyniesie 3,2 proc. Jednocześnie Rada Polityki Pieniężnej zakłada dalsze utrzymywanie podstawowych stóp procentowych na niezmienionym, rekordowo niskim poziomie. Oznacza to, że oszczędności będą nadal słabo oprocentowane.

Z kolei w “Informacji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 8-9 stycznia 2019 r.” czytamy między innymi, że:

“Mimo relatywnie wysokiego wzrostu gospodarczego oraz szybszego niż w ubiegłym roku wzrostu płac roczna dynamika cen konsumpcyjnych obniżyła się w ostatnich miesiącach i pozostaje umiarkowana. Jednocześnie inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii jest nadal niska. (…)

według aktualnych prognoz w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen zwiększy się, jednak – ze względu na spadek cen ropy naftowej oraz zamrożenie cen energii elektrycznej – skala tego wzrostu będzie mniejsza niż oczekiwano w listopadowej projekcji (3,2 proc.). W średnim okresie ograniczająco na dynamikę cen będzie oddziaływało oczekiwane spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. W efekcie, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego”.

Natomiast część ekonomistów prognozuje wzrost poziomu inflacji do 2,5 – 2,9 proc. w ujęciu rocznym.

Z kolei w Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2019 czytamy, że:

“Zakłada się, że w kolejnych latach średnioroczne zmiany CPI będą stopniowo podążać w kierunku celu inflacyjnego NBP. Ceny żywności oraz surowców energetycznych ustabilizują się. Obserwowany będzie z kolei wzrost inflacji bazowej napędzany głównie wysokim tempem wzrostu wynagrodzeń, przewyższającym wzrost wydajności pracy. Tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2018-2019 wyniesie po 2,3 proc.


Inflacja 2019 – miesiąc po miesiącu

Jaka będzie rzeczywiście inflacja 2019? Po podaniu informacji przez Główny Urząd Statystyczny, poniższa tabela będzie, w miarę możliwości autora, uzupełniana.

Wzrost cen w grudniu 2019 roku wyniósł  3,4 proc. w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast w odniesieniu do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,8 proc. Inflacja na koniec roku wystrzeliła!

Inflacja 2019 – miesiąc po miesiącu

miesiące wzrost cen w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrost cen w stosunku do tego samego miesiąca 2018 roku
styczeń 2019 – 0,2 proc. + 0,7 proc.
luty 2019 + 0,4 proc. + 1,2 proc.
marzec 2019 + 0,3 proc. + 1,7 proc.
kwiecień 2019 + 1,1 proc. + 2,2 proc.
maj 2019 + 0,2 proc. + 2,4 proc.
czerwiec 2019 + 0,3 proc. + 2,6 proc.
lipiec 2019   0,0 proc. + 2,9 proc.
sierpień 2019   0,0 proc. + 2,9 proc.
wrzesień 2019   0,0 proc. + 2,6 proc.
październik 2019 + 0,2 proc. + 2,5 proc.
listopad 2019 + 0,1 proc. + 2,6 proc.
grudzień 2019 + 0,8 proc. + 3,4 proc.

Inflacja w okolicach celu inflacyjnego NBP pozwala na utrzymywanie niskich stóp procentowych NBP i w ślad za tym rozsądnego oprocentowania kredytów. Zobacz także: kredyt gotówkowy online z Eurobanku, średnia krajowa 2019

źródło: GUS

Inflacja styczeń 2019

Wygląda na to, że inflacja trochę odpuściła. Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł w ujęciu rocznym 0,9 proc. (po aktualizacji wskaźnik wyniósł 0,7 proc.) Dość wyraźnie wrosły w ciągu roku ceny związane z transportem (wzrost o 2,6 proc.). Z kolei żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe były droższe niż rok temu o 0,9 proc. (taki sam wzrost cen GUS odnotował w ujęciu miesięcznym, tj. w odniesieniu do poziomu cen z grudnia 2018). Według analiz PKO BP, inflacja osiągnęła tegoroczne minimum. Ale znaczącego wzrostu inflacji spodziewamy się już w lutym i marcu 2019.  W styczniu 2019 inflacja spadła prawdopodobnie, m.in. ze względu na obniżkę akcyzy na prąd, przy jednoczesnym braku podwyżek za inne składniki wpływające na ceny energii elektrycznej.

Inflacja luty 2019

W lutym inflacja nieco przyśpieszyła. Roczny wzrost cen wyniósł 1,2 proc. Natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,4 proc. Ponadto GUS zrewidował, jak co roku, system wag, od którego zależy poziom wyliczanej inflacji. I właśnie coroczna aktualizacja spowodowała zmianę wskaźników wyliczonych wstępnie dla stycznia 2019 roku. Największy wzrost cen w ujęciu rocznym odnotowano w lutym 2019 w odniesieniu do restauracji i hoteli (ceny poszły w górę o 3,4 proc.). Z kolei spadły najbardziej ceny odzieży i obuwia (o 3,2 proc.). Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały przez rok o 2,1 proc.

Inflacja marzec 2019

Inflacja w marcu 2019 trochę przyśpieszyła. Roczny wzrost cen wyniósł wg GUS 1,7 proc. Najbardziej w ciągu roku podrożały restauracje i hotele (o 3,6 proc.) oraz transport (wzrost cen o 3,5 proc.). Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały w tym czasie o 2,6 proc. Zatem inflacja 2019 rośnie, ale nadal nie jest to jakiś dramatyczny wzrost cen.

Inflacja kwiecień 2019

Wzrost cen znów przyspieszył. W ujęciu rocznym wskaźnik inflacji skoczył do 2,2 proc. Najbardziej w ciągu minionego roku podrożał transport (o 4,8 proc.). Z kolei żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 3,3 proc. Tańsze niż rok temu były odzież i obuwie oraz łączność.

Inflacja maj 2019

Inflacja coraz wyższa. Roczny wzrost cen wyniósł 2,4 proc., miesięczny 0,2 proc. Najbardziej w ujęciu rocznym podrożały żywność i napoje bezalkoholowe (o 5,0 procent). Z kolei mniej niż rok temu kosztowała nas łączność oraz odzież i obuwie.

Inflacja czerwiec 2019

Tempo wzrostu cen znowu przyspieszyło. Prognozy inflacji 2019 niestety się spełniają. W ciągu roku ceny wzrosły o 2,6 proc. To już spory wzrost i większość banków nie nadąża w swoich ofertach dotyczących oprocentowania lokat za rosnącą inflacją. Nasze pieniądze ulokowane w bankach mogą realnie tracić na wartości. Najbardziej od czerwca 2018 podrożała żywność i napoje bezalkoholowe. Wzrost cen wyniósł tu 5,7 proc.

Inflacja lipiec 2019

Niestety w lipcu 2019 ceny znów rosły szybciej. Roczny wzrost cen wyniósł już 2,9 proc. Takiej inflacji nie mieliśmy już dawno. Żywność i napoje bezalkoholowe podrożały przez ostatni rok o prawie 7 procent. I to właśnie tej grupy towarów dotyczy ostatnio najwyższy wzrost cen. Najbardziej podrożały warzywa i cukier, które były o około 30 proc. droższe niż rok temu!

Inflacja sierpień 2019

Inflacja w sierpniu 2019 nadal była wysoka. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019 roku pozostały przeciętnie na poziomie zbliżonym do poziomu sprzed przed miesiąca (przy wzroście cen usług – o 1,0 proc. i spadku cen towarów – o 0,3 proc). W porównaniu z sierpniem 2018 ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9 proc. Czy roczny wzrost cen przekroczy w tym roku 3 procent?

Inflacja wrzesień 2019

W ujęciu miesięcznym ceny ponownie nie zmieniły się. Natomiast w stosunku do poprzedniego roku znów mamy wzrost, tym razem o 2,6 proc.

Inflacja październik 2019

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 roku w odniesieniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku wzrosły o 2,5 proc. (przy wzroście cen usług – o 4,8 proc. i towarów – o 1,7 proc.). W relacji do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,2 proc. (przy wzroście cen towarów – o 0,3 proc. i cenach usług bez zmian).

Zobacz prognozy inflacyjne na 2020 rok – inflacja 2020