inflacja definicja

Inflacja co to jest?

Inflacja co to jest?

Od kiedy ceny zaczęły rosnąć w szybkim tempie coraz więcej ludzi interesuje się zjawiskiem inflacji. Co to w ogóle jest inflacja, gdzie sprawdzić jak szybko rosną ceny?

Inflacja oznacza wzrost ogólnego poziomu cen dóbr i usług w gospodarce. Innymi słowy, inflacja to nic innego jak spadek siły nabywczej naszych pieniędzy. W efekcie to, co mogliśmy kupić za 100 zł kiedyś, kosztuje teraz więcej. W efekcie, z biegiem czasu, stać nas na coraz mniej.

Przyczyny inflacji

są rozmaite i dość skomplikowane, ale najczęściej wynikają z nadmiernego wzrostu podaży pieniądza w relacji do ilości dóbr i usług na rynku. Za dużo pieniędzy w gospodarce może się pojawić gdy nadmiernie rosną pensje, wydatki socjalne, banki centralne drukują zbyt dużo pieniędzy lub obniżają stopy procentowe. Ponadto, na inflację mogą wpływać czynniki zewnętrzne, takie jak wzrost cen surowców czy kosztów produkcji.

Inflacja ma sporo negatywnych skutków dla gospodarki. Przede wszystkim, obniża siłę nabywczą naszych pieniędzy, co oznacza, że musimy wydawać więcej pieniędzy na te same produkty czy usługi. To z kolei prowadzi do wzrostu kosztów życia i w rezultacie obniżenia jego poziomu. Dzieje się tak ponieważ pensje czy emerytury wielu osób nie nadążają za wzrostem cen. Ponadto, inflacja może wpłynąć na wzrost stóp procentowych, co z kolei zwiększa koszt pożyczek i kredytów. W czasie rosnącej inflacji nasz bank centralny seryjnie podnosił stopy procentowe NBP. Ma to na celu właśnie zahamowanie wzrostu cen.

Dla rządu inflacja może być także problematyczna, ponieważ zmniejsza wartość jego dochodów i osłabia zaufanie do gospodarki. Jednak z drugiej strony rosnące ceny powodują nominalne zwiększanie dochodów budżetowych, co ułatwia wydawanie pieniędzy, np. na wydatki socjalne. Może to być kuszące dla rządu i dodatkowo nakręcać inflację.

Gdzie sprawdzić poziom inflacji?

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że nie wszystkie ceny rosną w równym tempie, a niektóre mogą nawet spadać, nawet jeśli w ogólnym bilansie mówimy o inflacji. To może wpływać na nasze subiektywne odczuwanie wzrostu cen. Jeśli większość naszych wydatków to żywność i utrzymanie mieszkania, a te produkty drożeją szybciej niż inne, to nasza inflacja domowego budżetu będzie wyższa niż ogólny wskaźnik.

Gdzie sprawdzić jakie są wskaźniki inflacji i jak rosną ceny poszczególnych produktów i usług? Najczęściej używanym miernikiem jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Wskazuje on wzrost cen dla koszyka dóbr i usług, które konsumenci nabywają w danym kraju. W Polsce takie dane cyklicznie publikuje Główny Urząd Statystyczny. GUS na swoich stronach podaje szczegółowe informacje o inflacji w skali miesiąca czy roku.

Inflacja kwiecień 2019. Wskaźnik inflacji w kwietniu 2019.

Inflacja kwiecień 2019. W dniu 30.04.2019 Główny Urząd Statystyczny podał szacunkowe informacje o wskaźniku inflacji w kwietniu 2019 roku. Są to dane wstępne, publikowane przez GUS pod koniec miesiąca, którego dotyczą. GUS publikuje dane o wskaźniku wzrostu cen pod koniec miesiąca lub zaraz po jego zakończeniu. Jaka była zatem według GUS inflacja w kwietniu 2019 roku dowiemy się ostatecznie w połowie maja. Znamy już jednak szacunkowe dane dotyczące inflacji w kwietniu 2019 r.

Inflacja kwiecień 2019

inflacja kwiecień 2019
inflacja kwiecień 2019

Według opublikowanych danych naszego urzędu statystycznego, w kwietniu 2019 roku ceny w relacji miesiąc do miesiąca (to jest w odniesieniu do poziomu cen z marca 2019) podskoczyły o 1,1 proc. Natomiast roczny wskaźnik inflacji 2019 wyniósł 2,2 proc. (wzrost cen w odniesieniu do poziomu z kwietnia 2018 r.). Więcej informacji: inflacja 2019

Poza podstawowymi wskaźnikami inflacji, Główny Urząd Statystyczny publikuje informacje o inflacji w niektórych grupach towarów i usług. W relacji rok do roku mocno wzrosły ceny paliw do prywatnych środków transportu. Ceny podskoczyły tu o 8,5 proc. w odniesieniu do poziomu cen z kwietnia 2018 roku). Z kolei żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 3,3 proc. w relacji rok do roku. W ujęciu miesięcznym jedzenie podrożało o 1,0 proc.

Można zatem zauważyć, że inflacja w kwietniu 2019 wyraźnie przyspieszyła. Bardzo zauważalny wzrost dotyczył benzyny. Kierowcy z coraz większą trwogą zajeżdżają na stacje benzynowe … Co ciekawe, ceny nośników energii, w ujęciu rocznym spadły (o 0,8 proc.). Jednak energia, wcześniej czy później, podrożeje i może warto rozejrzeć się np. za bardziej energooszczędną lodówką?

Lodówki - wybierz na Ceneo

Zobacz też: dywidenda PKO BP 2019, średnia krajowa 2019

Inflacja marzec 2019. Wskaźnik inflacji w marcu 2019.

Inflacja marzec 2019. W dniu 29 marca 2019 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne informacje o wzroście cen w marcu 2019. Są to informacje szacunkowe, prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny na koniec miesiąca, którego dotyczą. GUS publikuje dane o wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w ostatnich dniach miesiąca lub zaraz po jego zakończeniu. Jaka zatem była według GUS inflacja w marcu 2019 r. dowiemy się ostatecznie w połowie następnego miesiąca. Wiemy już jednak jakie są wstępne dane na temat inflacji w marcu 2019 roku.

Inflacja marzec 2019

inflacja marzec 2019
inflacja marzec 2019

Według szacunkowych danych naszego urzędu statystycznego, w marcu 2019 roku ceny w ujęciu miesięcznym (tj. w relacji do poziomu cen z lutego bieżącego roku) wzrosły o 0,3 proc. Natomiast roczny wskaźnik inflacji 2019 wyniósł 1,7 proc. (wzrost w stosunku do poziomu z marca 2018 roku). Zobacz też: inflacja 2019 wg GUS

Oprócz podstawowych wskaźników inflacji, GUS podaje dane o wzroście cen niektórych grup towarów i usług. W odniesieniu do poziomu cen sprzed 12 miesięcy najwyraźniej podrożały paliwa do prywatnych środków transportu (wzrost o 7,3 proc. w odniesieniu do poziomu cen z marca 2018 r.). Z kolei żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 2,6 proc. w relacji rok do roku, a w stosunku miesięcznym ich ceny skoczyły o 0,4 proc.

Zobacz też: dywidenda PKO BP 2019, średnia krajowa 2019