Dywidenda PKO BP 2022

Czy PKO BP SA wypłaci w 2022 roku dywidendę? Jaka może być dywidenda z PKO BP w roku 2022?

 

Dywidenda PKO BP 2022

Dywidenda PKO BP 2022. Po kilku latach przerwy, PKO BP prawdopodobnie wypłaci w 2022 roku dywidendę ze swoich zysków za rok 2021.

Bank PKO BP otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenie indywidualne, dotyczące dywidendy. KNF zalecił “ograniczenie ryzyka występującego w działalności”. Ma się to odbyć m.in. poprzez niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 r. w wysokości większej niż 50 proc.

W raporcie PKO BP z 24.02.2022 czytamy m.in.:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 23 lutego 2022 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w którym KNF zaleca Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez:

niewypłacanie dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości większej niż 50%;
niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych … .
Jednocześnie KNF potwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2021 rok.

Zarząd Banku postanowił, iż (…) będzie realizował zalecenie KNF i przedłoży Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację podziału zysku netto osiągniętego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 4 596 336 372 zł,  uwzględniając przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 2 287 500 000 zł (49,77% zysku netto). Pozostałą część zysku (…) Zarząd Banku proponuje pozostawić niepodzieloną.

Dywidenda PKO BP 2022. Jaka zatem będzie wypłata na jedną akcję?

Zarząd PKO BP zadeklarował wypłatę z zysku za 2021 rok w kwocie 2,29 mld zł dywidendy (49,77 proc. zysku). Oznacza to wypłatę około 1,83 zł na akcję.

Teraz trzeba poczekać na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP SA. Na Walnym podjęta zostanie uchwała w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję. Wówczas dowiemy się również jaki będzie dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy.

Sprawdź na jakim produkcie można zarobić zakładając np. konto osobiste czy kartę kredytowąPromocje bankowe

Zobacz również: inflacja w Polsce 2022