PKB 2017

Rekordowy wzrost PKB 2017 w Polsce

Jaki był PKB 2017? 30 stycznia 2018 r. GUS opublikował wstępne dane szacunkowe o PKB w 2017 rokuProdukt krajowy brutto w 2017 roku był realnie wyższy o 4,6 proc. w porównaniu z rokiem 2016. Rok wcześniej wzrost PKB wyniósł 2,9 proc. (w cenach stałych roku poprzedniego).

Główny Urząd Statystyczny podaje również bardziej szczegółowe dane o poszczególnych gałęziach gospodarki, które składają się na nasz wzrost gospodarczy.

PKB 2017 – szczegóły

Wartość dodana brutto w 2017 roku w porównaniu z rokiem 2016 w:

  • przemyśle wzrosła o 6,2%
  • budownictwie wzrosła o 11,5% (w 2016 mieliśmy spadek o 7,2%)
  • handlu i naprawach wzrosła o 6,1%
  • transporcie i gospodarce magazynowej  wzrosła o 10,9%.

W 2017 roku:

  • popyt krajowy wzrósł realnie o 4,7%
  • spożycie ogółem  przekroczyło poziom z 2016 roku o 4,2%
  • akumulacja brutto wzrosła realnie o 6,4%, w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 5,4%.

Dla zainteresowanych (albo ciekawskich) jeszcze definicja PKB (produktu krajowego brutto) ze strony Głównego Urzędu Statystycznego. Produkt krajowy brutto to “Końcowy rezultat działalności produkcyjnej jednostek produkcyjnych będących rezydentami.”

“Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:
Może on być zdefiniowany na trzy sposoby:
a) podejście od strony produkcji: PKB stanowi sumę wartości dodanej brutto poszczególnych sektorów instytucjonalnych lub poszczególnych gałęzi powiększoną o podatki od produktów pomniejszone o dotacje do produktów (które nie są przydzielone do sektorów czy gałęzi). Jest on też pozycją bilansującą rachunku produkcji gospodarki ogółem;
b) podejście od strony rozdysponowania: PKB stanowi sumę końcowego wykorzystania wyrobów i usług przez jednostki instytucjonalne będące rezydentami (spożycia i akumulacji brutto), powiększonego o eksport i pomniejszonego o import towarów i usług;
c) podejście od strony dochodów: PKB stanowi sumę rozchodów na rachunku tworzenia dochodów gospodarki ogółem (kosztów związanych z zatrudnieniem, podatków związanych z produkcją i importem pomniejszonych o dotacje, nadwyżki operacyjnej brutto oraz dochodu mieszanego gospodarki ogółem).”

Zobacz też: inflacja 2018, dywidenda PKO BP 2018, kredyt gotówkowy online

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.