dywidenda PKO BP 2019

Dywidenda PKO BP 2019

Czy PKO BP SA wypłaci w 2019 roku dywidendę? Jaka będzie dywidenda PKO BP 2019?

Największy polski bank latami (2005-2014) wypłacał dywidendy dzieląc się zyskiem z akcjonariuszami. Potem, m. in. z uwagi na spory portfel kredytów we frankach szwajcarskich i związane z tym rekomendacje KNF, PKO BP przestało płacić. Jaka będzie dywidenda PKO BP 2019? W ubiegłym roku posiadacze akcji banku znów otrzymali część zysku banku. W 2018 roku PKO BP przeznaczyło na dywidendę prawie 25 procent swojego zysku z 2017 roku. Dzięki temu, po trzyletniej przerwie, do akcjonariuszy PKO BP SA trafiło prawie 700 mln zł. Oznacza to, że na jedną akcję przypadło 55 groszy dywidendy (brutto). Dywidendę wypłacono 22 sierpnia 2018 roku.

Warto tu zauważyć, że duży wpływ (oczywiście poza koniecznością wypracowania zysku) na wysokość dywidendy w bankach ma KNF. To właśnie Komisja Nadzoru Finansowego corocznie wydaje rekomendacje w sprawie polityki dywidendowej. Zalecenia KNF są dość zawiłe, dla ciekawych: link

Dywidenda PKO BP za 2018 rok

Pod koniec ubiegłego roku PKO BP informowało, że jest bliskie spełnienia kryteriów KNF umożliwiających wypłatę 50 procent zysku z 2018 roku. PKO BP w roku 2018 wypracował 3,3 mld zł zysku netto. To o ponad 20 proc. więcej niż w roku  2017. Zatem jest się czym dzielić!


Dywidenda PKO BP 2019 – aktualizacje

Bank otrzymał indywidualne zalecenie od Komisji Nadzoru Finansowego pozwalające na  wypłatę nawet połowy zysku netto z 2018 roku. Oznacza to, że PKO BP SA może w tym roku (2019) wypłacić dywidendę wynoszącą nawet 1,33 zł na jedną akcję. Od tej kwoty trzeba oczywiście odliczyć stosowny podatek.

Bank poinformował, że zarówno zarząd, jak i rada nadzorcza PKO BP, podjęły uchwały, iż zalecenia KNF będą realizowane. Jednocześnie zwrócono uwagę, że ostateczna decyzja o wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty pozostaje w kompetencjach zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku.

Zobacz również: średnia krajowa 2019, inflacja 2019, minimalne wynagrodzenie 2019