inflacja 2020

Inflacja 2020 – prognozy i realizacja. Dane GUS.

Inflacja 2020 i prognozy inflacji 2020

Inflacja 2020 w Polsce, prawdopodobnie już na początku roku, znów pójdzie w górę. Mamy już pewność, że wzrosną ceny energii elektrycznej, a w ślad za tym pójdą w górę inne ceny. Rosły będą również inne koszty utrzymania. Zdaniem części ekonomistów inflacja może sięgnąć nawet 4 proc. w ujęciu rocznym.

Inflacja w grudniu 2020 roku wyniosła 2,4 proc. w ujęciu rocznym

Prognozy inflacji 2020

Jakiej inflacji możemy oczekiwać w roku 2020? Jakie znamy prognozy inflacji 2020, a jaki będzie faktycznie wzrost cen w 2020 roku?

Główny Urząd Statystyczny systematycznie publikuje dane o wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli potocznie – o inflacji). Słysząc o wzroście cen spotykamy też sformułowania: stopa inflacji albo wskaźnik inflacji. GUS przy wyliczaniu wskaźnika inflacji uwzględnia ceny koszyka towarów i usług. Skład koszyka jest corocznie zmieniany i zależy od struktury przeciętnych wydatków. Pamiętajmy, że wskaźnik inflacji odnosi się właśnie do ceny grupy towarów i usług z przeciętnego koszyka. Gdy patrzymy na wskaźniki, trzeba wziąć pod uwagę, że nasz koszyk pewnie różni się od przeciętnego.

Inflacja 2020 prognozy

Analitycy i ekonomiści spodziewają się w 2020 roku dalszego przyspieszenia tempa wzrostu cen. Sprawdź prognozy inflacji 2021

Jedną z prognoz inflacji 2020 znajdziemy w publikacjach NBP. Departament Analiz Ekonomicznych NBP w listopadzie 2019 przewidywał w “Raporcie o inflacji”, że inflacja cen konsumenta (CPI) w 2020 roku wyniesie 2,8 proc. w skali roku. Jednocześnie Rada Polityki Pieniężnej przewiduje utrzymywanie podstawowych stóp procentowych NBP na dotychczasowym poziomie. Zatem na lokatach bankowych kokosów nie zrobimy.

Z kolei w “Informacji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 3-4 grudnia 2019 r.” czytamy między innymi, że:

“W ocenie Rady perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB – mimo oczekiwanego obniżenia – utrzyma się w najbliższych kwartałach na relatywnie wysokim poziomie. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą oraz jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą. Inflacja – po przejściowym wzroście w I kw. 2020 r. – w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego. Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.”

Analitycy bankowi prognozują wzrost poziomu inflacji 2020 na początku roku nawet do 4,0 proc. w ujęciu rocznym. W II półroczu inflacja spadnie do 2,5 – 3,0 proc.

Natomiast w projekcie budżetu na rok 2020  założono inflację na poziomie 2,5 proc.

Inflacja 2020 – miesiąc po miesiącu

Jaka będzie faktycznie inflacja 2020? Po opublikowaniu danych przez Główny Urząd Statystyczny, poniższa tabela będzie, w miarę możliwości autora, uzupełniana.

Wzrost cen w grudniu 2020 roku wyniósł 2,4 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast w relacji do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,1 proc.


Inflacja 2020 – miesiąc po miesiącu

miesiące wzrost cen w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrost cen w stosunku do tego samego miesiąca 2019 roku
styczeń 2020 + 0,9 proc. + 4,4 proc.
luty 2020 + 0,7 proc. + 4,7 proc.
marzec 2020 +0,2 proc. + 4,6 proc.
kwiecień 2020 – 0,1 proc. + 3,4  proc.
maj 2020 – 0,2 proc. + 2,9 proc.
czerwiec 2020 + 0,6 proc. + 3,3 proc.
lipiec 2020 – 0,2 proc. + 3,0 proc.
sierpień 2020 – 0,1 proc. + 2,9 proc.
wrzesień 2020 + 0,2 proc. + 3,2 proc.
październik 2020 + 0,1 proc. + 3,1 proc.
listopad 2020 + 0,1 proc. + 3,0 proc.
grudzień 2020 + 0,1 proc. + 2,4 proc.

Pomimo rosnącej inflacji stopy procentowe NBP pozostają na rekordowo niskim poziomie. Lokaty bankowe nie przyniosą dużych zysków, ale kredyty będą nadal dość tanie

Aktualizacja – maj 2020. Sytuacja nadzwyczajna, a taką z pewnością jest epidemia koronawirusa, powoduje dużo trudności w funkcjonowaniu gospodarki. W takich warunkach prognozy inflacji z końca 2019 roku należy traktować z jeszcze większą ostrożnością niż zwykle.

źródło danych o inflacji 2020: GUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.