ALE OFERTY BANKOWE

Kredyty gotówkowe i kredyty hipoteczne, karty kredytowe, lokaty bankowe, 
oszczędności, konta bankowe, inwestycje. Porady bankowe.

TANIE KREDYTY - DOCHODOWE LOKATY - WYGODNE KONTA
 

 
 
 
 
PARTNERZY
 
Inteligo
PKO BP
Alior Bank
mBank
Santander
Open Finance
Eurobank
citi handlowy
Expander
Credit Agricole
Toyota Bank
Bank Pocztowy
dbNET
Bank Millennium
Liberty Direct
BZ WBK 
Bank BPH
NOTUS
Getin Bank
BGŻ Optima
BGŻ BNP Paribas
Noble Bank
ING Bank
Faktoring Broker
 Wzrost średniego wynagrodzenia w grudniu 2012 dogonił inflację.

Przeciętne wynagrodzenie 2012

Wielu z nas interesuje jakie jest obecnie przeciętne wynagrodzenie, czy średnie wynagrodzenie w Polsce w 2012 roku rośnie czy spada? Czy średnia płaca w naszym kraju jest wyższa od mojej?
 
Główny Urząd Statystyczny w każdym miesiącu publikuje nowe dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw1 (nie zalicza się tu, między innymi najmniejszych firm, sektora finansowego i sfery budżetowej). Na niniejszej stronie na bieżąco podajemy informacje o średniej płacy w Polsce w kolejnych miesiącach 2012 roku. Może warto porozmawiać z szefem o podwyżce ... :)

Jakie jest teraz średnie wynagrodzenie?

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w grudniu 2012 r. 
4.111,69 zł
 
Grudzień 2011 r. zakończył się dość wysokim wzrostem wynagrodzeń w stosunku do listopada 2011. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło wówczas 4.015 złotych i pierwszy raz w historii przekroczyło granicę 4.000 zł. Było jednak wtedy wyższe zaledwie o 4,4 proc. niż w grudniu 2010 r., co oznaczało realny spadek średniego wynagrodzenia (bardziej niż wynagrodzenia wzrosły bowiem ceny). 
 
W styczniu 2012 r. sytuacja uległa już zmianie. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 8,1 proc. w stosunku rocznym (do stycznia 2011). Zostało zawyżone przez jednorazowe wypłaty w energetyce i górnictwie - bez tych wypłat wzrost wyniósłby 6,4 proc. Wynagrodzenia spadły jednak w relacji do rekordowego grudnia 2011. Grudzień to jednak specyficzny miesiąc z uwagi na dodatkowe wypłaty różnego rodzaju premii i bonusów świątecznych w firmach. Właściwsze jest porównywanie wynagrodzeń z tym samym okresem roku poprzedniego.
 
W lutym 2012 r. okazało się niestety, że radość ze wzrostu płac była przedwczesna. W ujęciu rocznym przeciętne wynagrodzenie wzrosło już tylko o 4,3 proc., ledwie nadążając za inflacją, która wyniosła w lutym także 4,3 proc. rocznie.
 
W marcu 2012 r.  wystąpił niestety realny spadek wynagrodzeń. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 3,8 proc. rocznie, a inflacja przegoniła wzrost płac i wyniosła 3,9 proc. (również w ujęciu rocznym).
 
Kwiecień 2012 roku przyniósł dalszy, realny spadek średniego wynagrodzenia. W ujęciu rocznym  przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 3,4 proc. a inflacja w tym czasie to 4,0 proc. Realny spadek wynagrodzeń niestety się pogłębia :(
 
Maj 2012 r. - średnie wynagrodzenie wzrosło w ujęciu rocznym o 3,8 proc.. W tym czasie inflacja wg GUS wyniosła 3,6 proc. Mieliśmy zatem minimalny, realny wzrost wynagrodzeń. Po raz kolejny wynagrodzenia spadły w porównaniu z poprzednim miesiącem.
 
Czerwiec 2012 r. - przeciętne wynagrodzenie wzrosło w ujęciu rocznym o 4,3 proc. i o 3,8 proc. w stosunku do maja 2012. Realnie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia nie zmieniły się (inflacja wyniosła również 4,3 proc. rocznie).
 
Lipiec 2012 r. - średnie wynagrodzenie wzrosło w ujęciu rocznym zaledwie o 2,4 proc.. Z uwzględnieniem inflacji (4,0 proc.) wyraźnie zatem, realnie spadło ...
 
Sierpień 2012 r. - średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw spadło w stosunku do lipca br. o 0,4 proc. oraz wzrosło w stosunku do poziomu sprzed roku o 2,7 proc.. Zatem kolejny miesiąc z rzędu płace nie doganiają wzrostu cen i realnie - w ujęciu rocznym - spadły.
 
Wrzesień 2012 r. - mamy kolejny spadek wynagrodzeń: o 1,2 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. W ujęciu rocznym wynagrodzenia wzrosły o 1,6 proc.. Przy inflacji rocznej na poziomie 3,8 proc. znów mamy realny, dość spory, spadek średniego wynagrodzenia ...
 
Październik 2012 r. - średnie wynagrodzenie wzrosło zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 2,1 proc.) jak i  w relacji do października 2011 r. (o 2,8 proc.). Jednak nadal wzrost wynagrodzeń nie nadąża za wzrostem cen (inflacja w październiku 2012 wyniosła 3,4 proc.).
 
Listopad 2012 r. - średnie wynagrodzenie ponownie wzrosło w relacji do poprzedniego miesiąca (o 1,7 proc.) i do analogicznego miesiąca 2011 r. (o 2,7 proc.). Nadal wzrost wynagrodzeń nie dogonił wzrostu cen. Jednak już niewiele brakuje! (roczna inflacja w listopadzie 2012 wyniosła 2,8 proc.).
 
Grudzień 2012 r. - średnie wynagrodzenie znów przekroczyło 4.000 zł i ich wzrost dogonił wzrost cen, który wyniósł, podobnie jak wzrost średniego wynagrodzenia 2,4 proc. w stosunku rocznym.
 
Jak będzie w następnych miesiącach? Kolejne informacje już wkrótce!
 
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE 2012
 
miesiące
2012
 
przeciętne wynagrodzenie brutto w zł
 
wzrost/spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca
 
wzrost/spadek w stosunku do tego samego miesiąca roku poprzedniego
 
styczeń
3.666,41
- 8,7 proc.
+ 8,1 proc.
luty
3.568,32
- 2,7 proc. 
 + 4,3 proc. 
marzec
3.770,66
+ 5,7 proc.
+ 3,8 proc.
kwiecień
3.719,81
- 1,3 proc.
+ 3,4 proc.
maj
3.617,98
- 2,7 proc.
+ 3,8 proc.
czerwiec
3.754,48
+ 3,8 proc.
+ 4,3 proc.
lipiec
3.700,01
- 1,5 proc.
+ 2,4 proc.
sierpień
3.686,45
- 0,4 proc.
+ 2,7 proc.
wrzesień
3.640,84
- 1,2 proc.
+ 1,6 proc.
październik
3.718,19
 + 2,1 proc.
+ 2,8 proc.
listopad
3.780,64 
+ 1,7 proc.
+ 2,7 proc.
grudzień
4.111,69
 + 8,8 proc. 
 +2,4 proc.
 
 
 
 
[1] sektor przedsiębiorstw - dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej 
źródło: GUS
 
 
 
 
POLECANE


NAWIGACJA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone
W ramach witryny mogą być stosowane pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej  szczegółów: cookies kredyty lokaty konta